Japan - Record International Players

 • Appearances for Japan National Team
 • Goalscoring for Japan National Team

 • Last match included: Colombia-Japan, 28 Mar 2023
  NB: note that the Japan FA decided to recognise a number of Olympic matches in 2015
    in spite of an earlier ruling by FIFA to the contrary
  

  Appearances for Japan National Team

   
  Name              First/Last   Caps Goals
  
  Yasuhito ENDO         * 2002-2015   152   15
  Yuto NAGATOMO         * 2008-2022   142   4
  Maya YOSHIDA         * 2010-2022   126   12
  Masami IHARA          1988-1999   122   5
  Shinji OKAZAKI        * 2008-2019   119   50
  Yoshikatsu KAWAGUCHI     * 1997-2008   116   0
  Makoto HASEBE         * 2006-2018   114   2
  Yuji NAKAZAWA          1999-2010   110   17
  Keisuke HONDA         * 2008-2018    98   37
  Shunsuke NAKAMURA       * 2000-2010    98   24
  Shinji KAGAWA         * 2008-2019    97   31
  Eiji KAWASHIMA        * 2008-2022    95   0
  Yasuyuki KONNO        * 2005-2017    93   4
  Kazuyoshi MIURA         1990-2000    89   55
  Junichi INAMOTO         2000-2010    82   5
  Alessandro SANTOS        2002-2006    82   7
  Yuichi KOMANO         * 2005-2013    78   1
  Satoshi TSUNAMI         1980-1995    78   2
  Hidetoshi NAKATA        1997-2006    77   11
  Seigo NARAZAKI         1998-2010    77   0
  Kunishige KAMAMOTO       1964-1977    76   75
  Hiromi HARA           1978-1988    75   37
  Genki HARAGUCHI        * 2011-2022    74   11
  Hiroki SAKAI         * 2012-2022    74   2
  Atsuto UCHIDA         * 2008-2015    74   2
  Tetsuji HASHIRATANI       1988-1995    72   6
  Keiji TAMADA          2004-2010    72   16
  Tsuneyasu MIYAMOTO       2000-2006    71   3
  Yoshikazu NAGAI         1971-1979    69   9
  Kengo NAKAMURA        * 2006-2013    68   6
  Hiroshi NANAMI         1995-2001    67   9
  Nobuo FUJISHIMA         1971-1979    65   7
  Hideki MAEDA          1975-1984    65  11
  Takashi FUKUNISHI        1999-2006    64   7
  Akira KAJI           2003-2008    64   2
  Hiroaki MORISHIMA        1995-2002    64   12
  Hiroshi OCHIAI         1974-1980    63   9
  Aritatsu OGI          1963-1976    62   11
  Hisashi KATO          1978-1987    61   6
  Yoshito OKUBO         * 2003-2014    60   6
  Gaku SHIBASAKI        * 2014-2022    60   2
  Mitsuhisa TAGUCHI        1975-1984    59   0
  Takumi HORIIKE         1986-1995    58   2
  Nobutoshi KANEDA        1977-1984    58   5
  Tsuyoshi KITAZAWA        1991-1999    58   3
  Teruki MIYAMOTO         1961-1971    58   19
  Naoki SOMA           1995-1999    58   4
  Motohiro YAMAGUCHI       1995-1998    58   4
  Atsushi YANAGISAWA       1998-2006    58   17
  Koji NAKATA           2000-2007    57   2
  Naohiro TAKAHARA        2000-2008    57   23
  Takaji MORI           1966-1976    56   2
  Shinji ONO           1998-2008    56   6
  Yuya OSAKO          * 2013-2022    56   25
  Ryuichi SUGIYAMA        1961-1971    56   15
  Mitsuo OGASAWARA        2002-2010    55   7
  Takayuki SUZUKI         2001-2005    55   11
  Kazushi KIMURA         1979-1986    54   26
  Yuki ABE            2005-2011    53   3
  Masashi NAKAYAMA        1990-2003    53   21
  Wataru ENDO          * 2015-2023    49   2
  Akihiro NISHIMURA        1980-1988    49   2
  Yoshitada YAMAGUCHI       1964-1973    49   0
  Kenzo YOKOYAMA         1964-1974    49   0
  Hotaru YAMAGUCHI       * 2013-2019    48   3
  Kozo ARAI            1970-1977    47   4
  Takumi MINAMINO        * 2015-2022    47   17
  Daishiro YOSHIMURA       1970-1976    46   7
  Mahahiro FUKUDA         1990-1995    45   9
  Shigeo YAEGASHI         1956-1968    45   11
  Yutaka AKITA          1995-2003    44   4
  Kuniya DAINI          1972-1976    44   0
  Toshihiro HATTORI        1996-2003    44   2
  Mitsuo KAMATA          1958-1969    44   3
  Masakatsu MIYAMOTO       1958-1971    44   1
  Takuya TAKAGI          1992-1997    44   27
  Takuma ASANO         * 2015-2023    43   7
  Marcus Tulio TANAKA       2006-2010    43   8
  Eijun KIYOKUMO         1974-1980    42   0
  Hiroshi KIYOTAKE       * 2011-2017    42   5
  Masako MORISHIGE       * 2013-2018    42   2
  Gotuku SAKAI         * 2012-2018    42   0
  Nobuo KAWAKAMI         1970-1977    41   0
  Naoki MATSUDA          2000-2005    40   1
  Shigetetsu MATSUNAGA      1988-1995    40   0
  Keisuke TSUBOI         2003-2007    40   0
  Masashi WATANABE        1958-1969    39   12
  Shuichi GONDA         * 2010-2022    38   0
  Hiroshi KATAYAMA        1961-1971    38   0
  Seichiro MAKI         * 2005-2009    38   8
  Ryuzo MORIOKA          1999-2003    38   0
  Akira NARAHASHI         1994-2003    38   0
  Hiroyuki USUI          1974-1984    38   15
  Tomoaki MAKINO        * 2010-2019    37   4
  Takashi INUI         * 2009-2019    36   6
  Michihiro OZAWA         1956-1964    36   0
  Ritsu DOAN          * 2018-2023    35   5
  Shoji JO            1995-2001    35   7
  Hajime MORIYASU         1992-1996    35   1
  Mitsunori YOSHIDA        1989-1993    35   2
  Junya ITO           * 2017-2023    33   5
  Tatsuhiko KUBO         1998-2006    33   11
  Ryoichi MAEDA         * 2007-2013    33   10
  Atsuyoshi FURUTA        1971-1978    32   0
  Takafumi MIZUNUMA        1984-1989    32   7
  Yasuhiko OKUDERA        1972-1987    32   9
  Ruy RAMOS            1990-1995    32   1
  Kazuo SAITO           1976-1984    32   0
  Makoto TANAKA          2004-2006    32   0
  Takehiro TOMAYASU       * 2018-2022    32   1
  Daisuke MATSUI        * 2003-2011    31   1
  Shusaku NISHIKAWA       * 2009-2016    31   0
  Hisato SATO           2006-2010    31   4
  Masafumi YOKOYAMA        1979-1984    31   10
  Ryuzo HIRAKI          1954-1962    30   1
  Hajime HOSOGAI        * 2010-2014    30   1
  Norio OMURA           1995-1998    30   4
  Hiroshige YANAGIMOTO      1995-1997    30   0
  Koichi HASHIRATANI       1981-1986    29   3
  Yasuto HONDA          1995-1997    29   1
  Keizo IMAI           1974-1980    29   0
  Akinori NISHIZAWA        1997-2002    29   10
  Daichi KAMADA         * 2019-2023    28   6
  Shinichi MORISHITA       1985-1991    28   0
  Masashi MOTOYAMA        2000-2006    28   0
  Yoshinori MUTO        * 2014-2019    28   3
  Keita SUZUKI          2006-2008    28   0
  Mitsuo WATANABE         1974-1979    28   4
  Kenta HASEGAWA         1989-1995    27   4
  Teruyoshi ITO          1997-2001    27   0
  Toshinobu KATSUYA        1985-1993    27   0
  Takashi USAMI         * 2015-2019    27   3
  Mitsunori FUJIGUCHI       1972-1978    26   2
  Saburo KAWABUCHI        1958-1965    26   8
  Tomokazu MYOJIN         2000-2002    26   3
  Daisuke OKU           1998-2004    26   2
  Atsuhiro MIURA         1999-2005    25   1
  Masayuki OKANO         1995-1999    25   2
  Tatsuhiko SETA         1973-1980    25   0
  Satoshi TEZUKA         1980-1988    25   2
  Toshiya FUJITA         1995-2005    24   3
  Hisashi KUROSAKI        1989-1997    24   4
  Takeshi OKADA          1980-1985    24   1
  Ryozo SUZUKI          1961-1968    24   0
  Takefusa KUBO         * 2019-2023    23   1
  Tetsuo SUGAMATA         1978-1984    23   0
  Toshio MATSUURA         1981-1987    22   6
  Hidemasa MORITA        * 2018-2023    22   2
  Masashi OGURO          2005-2008    22   5
  Masahiko INOHA        * 2011-2014    21   1
  Yuki KABAYASHI        * 2014-2019    21   3
  Masaaki YOKOTAMI        1974-1977    21   0
  Yuzo KURIHARA         * 2006-2013    20   3
  Wagner LOPES          1997-1999    20   5
  Satoshi MIYAUCHI        1984-1987    20   0
  Masanao SASAKI         1988-1991    20   0
  Gen SHOJI           * 2015-2021    20   1
  Kazuyuki TODA          2001-2002    20   1
  Masaaki YOKOTANI        1974-1977    20   0
  
  * still active
  
  

  Goalscoring for Japan National Team

  
  Name              First/Last    Goals
  
  Kunishige KAMAMOTO       1964-1977    75
  Kazuyoshi MIURA         1990-2000    55
  Shinji OKAZAKI        * 2008-2019    50
  Hiromi HARA           1978-1988    37
  Keisuke HONDA         * 2008-2018    37
  Shinji KAGAWA         * 2008-2019    31
  Takuya TAKAGI          1992-1997    27
  Kazushi KIMURA         1979-1986    26
  Yuya OSAKO          * 2013-2022    25
  Shunsuke NAKAMURA       * 2000-2010    24
  Naohiro TAKAHARA        2000-2008    23
  Masashi NAKAYAMA        1990-2003    21
  Teruki MIYAMOTO         1961-1971    19
  Takumi MINAMINO        * 2015-2022    17
  Yuji NAKAZAWA          1999-2010    17
  Atsushi YANAGISAWA       1998-2006    17
  Keiji TAMADA         * 2004-2010    16
  Yasuhito ENDO         * 2002-2015    15
  Ryuichi SUGIYAMA        1961-1971    15
  Hiroyuki USUI          1974-1984    15
  Hiroaki MORISHIMA        1995-2002    12
  Masashi WATANABE        1958-1969    12
  Maya YOSHIDA         * 2010-2022    12
  Genki HARAGUCHI        * 2011-2022    11
  Tatsuhiko KUBO         1998-2006    11
  Hideki MAEDA          1975-1984    11
  Hidetoshi NAKATA        1997-2006    11 
  Aritatsu OGI          1963-1976    11
  Takayuki SUZUKI         2001-2005    11
  Shigeo YAEGASHI         1956-1968    11
  Ryoichi MAEDA         * 2007-2013    10
  Akinori NISHIZAWA        1997-2002    10
  Masafumi YOKOYAMA        1979-1984    10
  
  * still active
  
  

  About this document

  Prepared and maintained by Roberto Mamrud for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

  Author: Roberto Mamrud (roberto.mamrud@gmail.com)
  Last updated: 12 May 2023

  (C) Copyright Roberto Mamrud and RSSSF 2003/23
  You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.