Vietnam 2022


V-League 2022
Cúp QG 2022
Hạng Nhất 2022

V-League 2022

Table:

 1.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         16 10 4 2 26-14 34
 2.Viettel (Hà Nội)          16  9 1 6 22-11 28
 3.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      16  8 4 4 25-20 28
 4.Bình Định (Quy Nhơn)        16  8 3 5 25-19 27
 5.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     15  5 7 3 16-13 22
 6.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       16  6 4 6 17-16 22
 7.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    15  6 3 6 18-13 21
 8.DNH.Nam Định (Nam Định)       16  5 4 7 14-19 19
 9.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  16  5 4 7 19-29 19
10.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      15  4 5 6 15-20 17
11.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   15  4 3 8 17-22 15
12.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 16  3 6 7 21-30 15
--------------------------------------------------------------
13.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 16  3 4 9 13-22 13
 -.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      excluded for financial reasons

Round 1	
[Feb 25]
B.Bình Dương     0-1 Sông Lam Nghệ An   
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   0-1 Hải Phòng       
Bình Định       0-2 Viettel        
[Feb 26]
Nam Định       0-0 Hoàng Anh Gia Lai   
Sài Gòn        2-2 SHB.Đà Nẵng      
[Mar 16]
Hà Nội        1-0 Thanh Hóa       
Thành phố HCM     bye

Round 2
[Mar 1]
Thanh Hóa       0-1 B.Bình Dương     
Sông Lam Nghệ An   1-2 Bình Định       
[Mar 2]
Hải Phòng       2-1 Nam Định       
Hoàng Anh Gia Lai   0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
SHB.Đà Nẵng      0-0 Thành phố HCM     
[Apr 4]
Viettel        0-1 Hà Nội        
Sài Gòn        bye

Round 3
[Mar 5]
Viettel        2-0 Sài Gòn        
[Mar 6]
Hải Phòng       1-1 Thanh Hóa       
Thành phố HCM     1-1 B.Bình Dương     
SHB.Đà Nẵng      1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Sông Lam Nghệ An   2-0 Hoàng Anh Gia Lai   
[Jun 26]	 
Nam Định       1-1 Hà Nội        
Bình Định       bye

Round 4
[Mar 11]
Hoàng Anh Gia Lai   2-2 Viettel        
[Mar 12]
Thanh Hóa       3-0 SHB.Đà Nẵng      
Hà Nội        0-0 Thành phố HCM     
[Mar 13]
B.Bình Dương     2-2 Hải Phòng       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-3 Bình Định       
Sài Gòn        1-1 Sông Lam Nghệ An   
Nam Định       bye

Round 5
[Jul 2]	
Hải Phòng       3-1 Sài Gòn        
Thành phố HCM     1-0 Thanh Hóa       
Bình Định       1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
[Jul 3]	
Nam Định       0-1 B.Bình Dương     
SHB.Đà Nẵng      2-1 Hà Nội        
[Jul 4]	
Viettel        0-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Sông Lam Nghệ An   bye

Round 6
[Jul 8]
Sông Lam Nghệ An   2-0 Thành phố HCM     
[Jul 9]
Thanh Hóa       1-1 Nam Định       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-1 B.Bình Dương     
Sài Gòn        1-1 Bình Định       
[Jul 10]
Hà Nội        2-1 Hải Phòng       
Hoàng Anh Gia Lai   1-0 SHB.Đà Nẵng      
Viettel        bye

Round 7
[Jul 15]
B.Bình Dương     2-2 SHB.Đà Nẵng      
Hải Phòng       1-2 Viettel        
Sông Lam Nghệ An   1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Bình Định       2-1 Nam Định       
[Jul 16]
Thanh Hóa       4-0 Sài Gòn        
Thành phố HCM     0-2 Hoàng Anh Gia Lai   
Hà Nội        bye

Round 8
[Jul 19]
Hải Phòng       3-1 Bình Định       
Nam Định       1-0 Viettel        
SHB.Đà Nẵng      3-1 Sông Lam Nghệ An   
[Jul 20]
Hà Nội        3-1 Sài Gòn        
Thành phố HCM     1-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Hoàng Anh Gia Lai   2-1 B.Bình Dương     
Thanh Hóa       bye

Round 9
[Jul 23]
Sông Lam Nghệ An   3-0 Hải Phòng       
Bình Định       0-1 SHB.Đà Nẵng      
[Jul 24]
Hoàng Anh Gia Lai   2-0 Thanh Hóa       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-2 Hà Nội        
Sài Gòn        2-2 Nam Định       
Viettel        1-0 Thành phố HCM     
B.Bình Dương     bye

Round 10
[Jul 29]
SHB.Đà Nẵng      1-0 Nam Định       
Thành phố HCM     2-1 Hải Phòng       
[Jul 30]
B.Bình Dương     2-3 Bình Định       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-4 Sài Gòn        
[Jul 31]
Thanh Hóa       1-0 Viettel        
Hà Nội        2-1 Sông Lam Nghệ An   
Hoàng Anh Gia Lai   bye

Round 11
[Aug 5]		
Hải Phòng       1-0 SHB.Đà Nẵng      
Sài Gòn        0-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Viettel        0-1 B.Bình Dương     
[Aug 6]	
Bình Định       0-1 Hà Nội        
[Aug 7]	
Nam Định       2-1 Thành phố HCM     
Sông Lam Nghệ An   0-0 Thanh Hóa       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   bye

Round 12
[Aug 12]
Thanh Hóa       2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Thành phố HCM     1-2 Bình Định       
[Aug 13]
B.Bình Dương     2-1 Sài Gòn        
Nam Định       0-1 Sông Lam Nghệ An   
[Aug 14]
Hà Nội        2-1 Hoàng Anh Gia Lai   
SHB.Đà Nẵng      0-2 Viettel        
Hải Phòng       bye

Round 13
[Aug 19]
Hoàng Anh Gia Lai   1-2 Hải Phòng       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   2-0 Nam Định       
Viettel        2-0 Sông Lam Nghệ An   
[Aug 20]
B.Bình Dương     0-3 Hà Nội        
Sài Gòn        1-2 Thành phố HCM     
Bình Định       2-1 Thanh Hóa       
SHB.Đà Nẵng      bye

Halfway Table:

 1.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         12  9 2 1 19- 8 29
 2.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       12  6 2 4 14-10 20
 3.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      12  6 2 4 18-16 20
 4.Bình Định (Quy Nhơn)        12  6 2 4 17-16 20
 5.Viettel (Hà Nội)          12  6 1 5 13- 8 19
 6.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     12  5 4 3 13-10 19
 7.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      12  4 4 4 12-14 16
 8.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    12  4 3 5 13- 9 15
 9.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  12  4 3 5 14-18 15
10.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   12  4 2 6 14-16 14
11.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 12  3 3 6  9-14 12
12.DNH.Nam Định (Nam Định)       12  2 4 6  9-14 10
--------------------------------------------------------------
13.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 12  1 4 7 14-26  7
 -.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      excluded for financial reasons

Round 14
[Aug 26]
Sông Lam Nghệ An   1-1 Hà Nội        
Hải Phòng       4-3 Thành phố HCM     
[Aug 27]
Nam Định       2-1 SHB.Đà Nẵng      
Sài Gòn        3-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
[Aug 28]
Bình Định       4-1 B.Bình Dương     
Viettel        3-1 Thanh Hóa       
Hoàng Anh Gia Lai   bye

Round 15
[Sep 2]
B.Bình Dương     2-1 Viettel        
Hà Nội        0-3 Bình Định       
[Sep 3]
Thanh Hóa       2-0 Sông Lam Nghệ An   
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Sài Gòn        
[Sep 4]
SHB.Đà Nẵng      0-2 Hải Phòng       
Thành phố HCM     0-1 Nam Định       
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   bye

Round 16
[Sep 13]
B.Bình Dương     1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Sông Lam Nghệ An   2-2 SHB.Đà Nẵng      
Sài Gòn        1-1 Hà Nội        
[Sep 14]
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   1-1 Thành phố HCM     
Bình Định       0-0 Hải Phòng       
Viettel        4-0 Nam Định       
Thanh Hóa       bye

Round 17
[Sep 30]
Hải Phòng       1-1 Hoàng Anh Gia Lai   
Thành phố HCM     0-2 Sài Gòn        
[Oct 1]
Thanh Hóa       2-1 Bình Định       
Nam Định       2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   
Sông Lam Nghệ An   0-1 Viettel        
Hà Nội        5-1 B.Bình Dương     
SHB.Đà Nẵng      bye

Table:

 1.CLB.Hà Nội (Hà Nội)         16 10 4 2 26-14 34
 2.Viettel (Hà Nội)          16  9 1 6 22-11 28
 3.CLB.Hải Phòng (Hải Phòng)      16  8 4 4 25-20 28
 4.Bình Định (Quy Nhơn)        16  8 3 5 25-19 27
 5.Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)     15  5 7 3 16-13 22
 6.Sông Lam Nghệ An (Vinh)       16  6 4 6 17-16 22
 7.Ðông Á Thanh Hóa (Thanh Hóa)    15  6 3 6 18-13 21
 8.DNH.Nam Định (Nam Định)       16  5 4 7 14-19 19
 9.Becamex Bình Dương (Thủ Dầu Một)  16  5 4 7 19-29 19
10.Saigon Hanoi Bank.Đà Nẵng      15  4 5 6 15-20 17
11.CLB.Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)   15  4 3 8 17-22 15
12.CLB.Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) 16  3 6 7 21-30 15
--------------------------------------------------------------
13.CLB.Thành phố HCM (Tp. Hồ Chí Minh) 16  3 4 9 13-22 13
 -.Than Quảng Ninh (Cửa Ông)      excluded for financial reasons


Cúp QG 2022

Round 1
[Apr 5]
Quảng Nam       1-0 B.Bình Dương     
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   3-2 Nam Định       
[Apr 6]
Huế          0-5 Sài Gòn        
Long An        1-0 Khánh Hòa       
[Apr 7]
Phù Đổng       1-3 Hải Phòng       
Bình Phước      2-1 Sông Lam Nghệ An   
Phố Hiến       5-0 Phú Thọ        
Cần Thơ        3-1 Đắk Lắk        
Hà Nội        4-0 Công An Nhân Dân   
byes: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai,
   SHB.Đà Nẵng, Thành phố HCM, Thanh Hóa, Viettel        

1/8 Finals
[Apr 9]
Hoàng Anh Gia Lai   0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh   [5-3 pen]
[Apr 10]
Thanh Hóa       4-0 Long An        
Thành phố HCM     1-1 Sài Gòn        [3-4 pen]
[Apr 11]
Bình Phước      3-0 Quảng Nam       
SHB.Đà Nẵng      1-2 Hà Nội        
Bình Định       1-0 Hải Phòng       
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Phố Hiến       [4-2 pen]
Viettel        5-0 Cần Thơ        

Quarterfinals
[Sep 7]
Thanh Hóa       3-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Hoàng Anh Gia Lai   1-1 Sài Gòn        [5-3 pen]
[Sep 8]
Bình Phước      0-5 Hà Nội        
Viettel        0-0 Bình Định       [3-5 pen]

Semifinals [Nov 23]
Hoàng Anh Gia Lai   - Hà Nội        
Bình Định       - Thanh Hóa       


Hạng Nhất 2022

Table:

 1.Công An Nhân Dân          17  9 5 3 30-13 32
 2.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      16  9 3 4 21-13 30
 3.Khánh Hòa (Nha Trang)        16  8 6 2 19-11 30
 4.Phố Hiến              17  7 8 2 28-16 29
 5.Long An (Tân An)          17  6 6 5 26-19 24
 6.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      16  6 6 4 16-12 24
 7.CLB.Huế (Huế)            16  6 4 6 14-21 22
 8.Phú Thọ               17  5 4 8 15-21 19
 9.Phù Đổng              17  5 3 9 18-29 18
10.Cần Thơ (Cần Thơ)          17  4 5 8 17-28 17
11.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       17  3 5 9 12-23 14
12.Bình Phước             17  2 5 10  9-19 11

Round 1
[Mar 4]
Phú Thọ        1-1 Đắk Lắk        
[Mar 5]
Huế          1-1 Khánh Hòa       
Cần Thơ        0-0 Bình Phước      
[Mar 16]
Phù Đổng       0-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Công An Nhân Dân   2-0 Quảng Nam       
[Mar 17]
Long An        0-0 Phố Hiến       

Round 2
[Mar 11]
Quảng Nam       1-0 Huế          
[Mar 12]
Đắk Lắk        1-1 Cần Thơ        
Khánh Hòa       1-2 Phù Đổng       
Bình Phước      1-0 Long An        
Phố Hiến       1-1 Phú Thọ        
Bà Rịa-Vũng Tàu    2-1 Công An Nhân Dân   

Round 3
[Apr 1]
Phú Thọ        0-1 Quảng Nam       
[Apr 2]
Long An        2-3 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Cần Thơ        0-1 Khánh Hòa       
[Apr 3]
Công An Nhân Dân   3-1 Đắk Lắk        
Huế          1-1 Bình Phước      
[Apr 4]
Phù Đổng       1-5 Phố Hiến       

Round 4
[Jun 25]
Quảng Nam       1-2 Cần Thơ        
Khánh Hòa       2-0 Long An        
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-0 Phú Thọ        
[Jun 26]
Đắk Lắk        1-2 Huế          
Bình Phước      0-1 Phù Đổng       
Phố Hiến       2-2 Công An Nhân Dân   

Round 5
[Jul 1]
Phú Thọ        1-2 Khánh Hòa       
[Jul 2]
Phù Đổng       0-1 Cần Thơ        
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Đắk Lắk        
[Jul 3]
Công An Nhân Dân   2-0 Bình Phước      
Long An        3-1 Huế          
Phố Hiến       1-0 Quảng Nam       

Round 6
[Jul 8]
Long An        1-0 Đắk Lắk        
[Jul 9]
Quảng Nam       2-0 Phù Đổng       
Bình Phước      0-2 Bà Rịa-Vũng Tàu    
[Jul 10]
Huế          1-0 Phú Thọ        
Khánh Hòa       0-1 Phố Hiến       
Cần Thơ        0-1 Công An Nhân Dân   

Round 7
[Jul 16]
Đắk Lắk        2-1 Bình Phước      
Phú Thọ        1-0 Long An        
Phố Hiến       2-1 Cần Thơ        
[Jul 17]
Phù Đổng       1-2 Công An Nhân Dân   
Khánh Hòa       1-1 Quảng Nam       
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-1 Huế          

Round 8
[Jul 22]
Phú Thọ        0-1 Phù Đổng       
Quảng Nam       2-1 Bình Phước      
[Jul 23]
Đắk Lắk        0-1 Khánh Hòa       
Phố Hiến       3-0 Huế          
[Jul 24]
Công An Nhân Dân   0-0 Long An        
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-0 Cần Thơ        

Round 9
[Jul 29]
Huế          2-1 Công An Nhân Dân   
Bình Phước      1-1 Phố Hiến       
[Jul 30]
Phù Đổng       0-1 Đắk Lắk        
Long An        3-2 Quảng Nam       
[Jul 31]
Khánh Hòa       1-0 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Cần Thơ        2-2 Phú Thọ        

Round 10
[Aug 6]
Phù Đổng       1-1 Long An        
Khánh Hòa       1-0 Bình Phước      
Cần Thơ        3-0 Huế          
[Aug 7]
Phú Thọ        0-4 Công An Nhân Dân   
Quảng Nam       3-0 Đắk Lắk        
Phố Hiến       1-3 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 11
[Aug 12]
Đắk Lắk        0-0 Phố Hiến       
Long An        2-1 Cần Thơ        
Bà Rịa-Vũng Tàu    0-1 Quảng Nam       
[Aug 13]
Huế          0-0 Phù Đổng       
Công An Nhân Dân   0-0 Khánh Hòa       
Bình Phước      1-2 Phú Thọ        

Halfway Table:

 1.Công An Nhân Dân          11  6 3 2 18- 8 21
 2.Khánh Hòa (Nha Trang)        11  6 3 2 11- 6 21
 3.Phố Hiến              11  5 5 1 17- 9 20
 4.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      11  6 1 4 14-10 19
 5.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      11  5 3 3 11- 7 18
 6.Long An (Tân An)          11  4 3 4 12-12 15
 7.CLB.Huế (Huế)            11  4 3 4  9-14 15
 8.Cần Thơ (Cần Thơ)          11  3 4 4 11-10 13
 9.Phù Đổng              11  3 3 5  7-13 12
10.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       11  2 4 5  7-13 10
11.Phú Thọ               11  2 3 6  8-15  9
12.Bình Phước             11  1 3 7  6-14  6

Round 12
[Aug 19]
Phù Đổng       1-2 Phú Thọ        
Long An        0-0 Công An Nhân Dân   
[Aug 20]
Huế          1-0 Phố Hiến       
Khánh Hòa       2-0 Đắk Lắk        
Bình Phước      1-2 Quảng Nam       
Cần Thơ        0-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    

Round 13
[Aug 26]
Phú Thọ        1-2 Cần Thơ        
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-1 Khánh Hòa       
[Aug 27]
Công An Nhân Dân   3-0 Huế          
Quảng Nam       0-0 Long An        
[Aug 28]
Đắk Lắk        1-3 Phù Đổng       
Phố Hiến       0-0 Bình Phước      

Round 14
[Sep 2]
Bình Phước      0-1 Khánh Hòa       
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-1 Phố Hiến       
[Sep 3]
Đắk Lắk        0-0 Quảng Nam       
Công An Nhân Dân   2-0 Phú Thọ        
[Sep 4]
Huế          1-1 Cần Thơ        
Long An        6-2 Phù Đổng       

Round 15
[Sep 23]
Phú Thọ        1-0 Bình Phước      
Phù Đổng       1-3 Huế          
Quảng Nam       2-1 Bà Rịa-Vũng Tàu    
Cần Thơ        1-6 Long An        
[Sep 24]
Khánh Hòa       1-1 Công An Nhân Dân   
Phố Hiến       3-1 Đắk Lắk        

Round 16
[Sep 27]
Long An        1-1 Phú Thọ        
[Sep 28]
Công An Nhân Dân   1-3 Phù Đổng       
Bình Phước      1-0 Đắk Lắk        
Cần Thơ        1-4 Phố Hiến       
[Oct 20]
Huế          - Bà Rịa-Vũng Tàu    
Quảng Nam       - Khánh Hòa       

Round 17
[Oct 1]
Phú Thọ        2-0 Huế          
[Oct 2]
Đắk Lắk        3-1 Long An        
Phù Đổng       1-3 Quảng Nam       
Công An Nhân Dân   5-1 Cần Thơ        
Phố Hiến       3-3 Khánh Hòa       
Bà Rịa-Vũng Tàu    1-1 Bình Phước      

Table:

 1.Công An Nhân Dân          17  9 5 3 30-13 32
 2.CLB.Quảng Nam (Quảng Nam)      16  9 3 4 21-13 30
 3.Khánh Hòa (Nha Trang)        16  8 6 2 19-11 30
 4.Phố Hiến              17  7 8 2 28-16 29
 5.Long An (Tân An)          17  6 6 5 26-19 24
 6.Bà Rịa-Vũng Tàu (Bà Rịa)      16  6 6 4 16-12 24
 7.CLB.Huế (Huế)            16  6 4 6 14-21 22
 8.Phú Thọ               17  5 4 8 15-21 19
 9.Phù Đổng              17  5 3 9 18-29 18
10.Cần Thơ (Cần Thơ)          17  4 5 8 17-28 17
11.Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột)       17  3 5 9 12-23 14
12.Bình Phước             17  2 5 10  9-19 11


2021

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Karel Stokkermans for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Karel Stokkermans
Last updated: 2 Oct 2022

(C) Copyright Karel Stokkermans and RSSSF 2022
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.