South Korea 1991

Daewoo Royals     (Busan)
Hyundai Horang-i    (Ulsan)
Ilhwa Chunma      (Dongdaemun Stadium, Seoul)
LG Cheetahs      (Dongdaemun Stadium, Seoul)
POSCO Atoms      (Pohang, Steelyard)
Yukong Elephants    (Dongdaemun Stadium, Seoul)

1991 Korean League

Point System : 2-1-0

Team          Pld W D L GF GA Pts.
Daewoo Royals      40 17 18 5 49 32 52
Hyundai Horang-i     40 13 16 11 36 34 42
POSCO Atoms       40 12 15 13 46 47 39
Yukong Elephants     40 10 17 13 38 49 37
Ilhwa Chunma       40 13 11 16 56 63 37
LG Cheetahs       40 9 15 16 44 53 33

1991/03/30
Daewoo Royals    1-1 LG Cheetahs         [in Gangneung]
 [An Seong-Il 44; Jo Min-Guk 70]
Ilhwa Chunma    1-2 Yukong Elephants       [in Gangneung]
 [Baek Jong-Cheol 57; Ha Jae-Hun 10, Vytek 83 PK]

1991/03/31
POSCO Atoms     0-0 Hyundai Horang-i       [in Gangneung]

1991/04/06
Yukong Elephants  0-0 LG Cheetahs         [in Pohang]
Ilhwa Chunma    0-1 POSCO Atoms         [in Pohang]
 [Lee Gi-Geun 20]

1991/04/07
Hyundai Horang-i  1-2 Daewoo Royals        [in Pohang]
 [Han Chang-U 41; Ha Seok-Ju 13, Yoo Su-Sang 46]

1991/04/13
LG Cheetahs     0-0 Ilhwa Chunma         [in Busan]
Daewoo Royals    2-0 POSCO Atoms
 [Kim Ju-Seong 59, Sim Bong-Seop 66]

1991/04/14
Hyundai Horang-i  0-0 Yukong Elephants       [in Busan]

1991/04/20
Daewoo Royals    1-0 Yukong Elephants
 [Lee Tae-Ho 40]
Ilhwa Chunma    0-2 Hyundai Horang-i
 [Kim Hyeon-Seok 67, Sin Hong-Gi 87]
POSCO Atoms     4-3 LG Cheetahs
 [Lee Gi-Geun 30, 53, Yoo Dong-Gwan 48, Park Tae-Ha 83; Yun Sang-Cheol 6, 
57, Park Jeong-Bae 35]

1991/04/24
Daewoo Royals    2-2 Ilhwa Chunma
 [Kim Ju-Seong 14, Sim Bong-Seop 71; Lee Sang-Yun 43, 59]

1991/04/27
Yukong Elephants  0-1 POSCO Atoms         [in Incheon]
 [Lee Gi-Geun 12]
LG Cheetahs     0-1 Hyundai Horang-i
 [Lee Su-Cheol 50]

1991/05/04
LG Cheetahs     3-2 Daewoo Royals        [in Gumi]
 [Jo Min-Guk 58 FK, Kim Sang-Jin 69, Hwang Yeong-U 87; Yoo Su-Sang 19, Jo 
Deok-Je 76]
Yukong Elephants  1-1 Ilhwa Chunma
 [Lee Sang-Yun(Ilhwa) 80, Ha Seong-Jun(Ilhwa) 84 og]
Hyundai Horang-i  1-0 POSCO Atoms
 [Kim Hyeon-Seok 25]

1991/05/08
Daewoo Royals    0-0 Hyundai Horang-i
LG Cheetahs     1-0 Yukong Elephants
 [Lee Jang-Uk 7]
POSCO Atoms     1-0 Ilhwa Chunma
 [Nam Gi-Yeong 85]

1991/05/11
Hyundai Horang-i  3-2 LG Cheetahs
 [Choi Gang-Hui 12, 50, Kim Hyeon-Seok 67; Lee Yeong-Jin 79 PK, Hwang 
Yeong-U 90+]
Ilhwa Chunma    0-2 Daewoo Royals
 [Ha Seok-Ju 20, Sim Bong-Seop 87]
POSCO Atoms     0-1 Yukong Elephants
 [Gwon Jung-Hwa 35]

1991/05/15
LG Cheetahs     2-2 POSCO Atoms
 [Yun Sang-Cheol 26, Kim Sang-Jin 62; Lee Gi-Geun 47, 54]
Yukong Elephants  0-0 Daewoo Royals        [in Incheon]
Hyundai Horang-i  2-0 Ilhwa Chunma
 [Gang Jae-Sun 77, Choi Gang-Hui 84]

1991/05/29
Ilhwa Chunma    3-1 LG Cheetahs
 [Lee Sang-Yun 11 PK, Park Jong-Dae 15, Kim I-Ju 87; Kim Sang-Jin 7]
Yukong Elephants  0-0 Hyundai Horang-i

1991/06/01
POSCO Atoms     0-0 LG Cheetahs
Ilhwa Chunma    1-0 Hyundai Horang-i
 [Lee Sang-Yun 69]

1991/06/19
POSCO Atoms     1-2 Daewoo Royals
 [Kim Sang-Ho 55; Ha Seok-Ju 5, Kim Pan-Geun 29]

1991/06/22
Ilhwa Chunma    1-1 LG Cheetahs         [in Chuncheon]
 [Kim I-Ju 72; Jentoi 83]
Yukong Elephants  1-2 Hyundai Horang-i
 [Ted 37, Choi Yun-Gyeom(Yukong) 45 og; Lim Jae-Seon 75]
POSCO Atoms     0-2 Daewoo Royals
 [Yeo Beom-Gyu 51, Kim Ju-Seong 89]

1991/06/26
Hyundai Horang-i  0-0 Daewoo Royals
LG Cheetahs     1-0 Yukong Elephants
 [Kim Sang-Jin 67]
POSCO Atoms     0-0 Ilhwa Chunma

1991/06/29
Ilhwa Chunma    2-1 Yukong Elephants
 [Jo U-Seok 17, Go Jeong-Un 34; Kim Eun-Cheol 39 PK]
Hyundai Horang-i  1-1 POSCO Atoms
 [Han Chang-U 56; Lee Won-Cheol 36]
Daewoo Royals    1-0 LG Cheetahs
 [Jo Deok-Je 86]

1991/07/03
LG Cheetahs     0-2 Hyundai Horang-i
 [Byeon Byeong-Ju 25, Kim Hyeon-Seok 79]
Daewoo Royals    1-0 Ilhwa Chunma
 [Kim Ju-Seong 76]
POSCO Atoms     2-1 Yukong Elephants
 [Park Gyeong-Hun 82, Park Tae-Ha 85; Ted 67]

1991/07/06
Yukong Elephants  1-1 Daewoo Royals
 [Kim Sang-Mun 18; Kim Pan-Geun 48]
LG Cheetahs     2-1 POSCO Atoms
 [Yun Sang-Cheol 50, Lee Jang-Uk 89; Lee Gi-Geun 61]

1991/07/07
Hyundai Horang-i  1-3 Ilhwa Chunma
 [Kim Hyeon-Seok 80; Lee Sang-Yun 59 PK, 61, Go Jeong-Un 75]

1991/07/10
Ilhwa Chunma    1-3 POSCO Atoms         [in Pohang]
 [Kim Gyeong-Beom 84; Gwon Hyeong-Jeong 40, Yoo Dong-Gwan 44, Lee 
Tae-Hyeong 82]
Daewoo Royals    0-0 Hyundai Horang-i
Yukong Elephants  1-0 LG Cheetahs
 [Ted 65]

1991/07/13
Daewoo Royals    1-0 POSCO Atoms
 [Jeong Yong-Hwan 89]
Ilhwa Chunma    1-3 LG Cheetahs
 [Park Jong-Dae 38; Yun Sang-Cheol 10, Park Jeong-Bae 23, Lee Yeong-Jin 
73]
Hyundai Horang-i  0-0 Yukong Elephants

1991/07/17
LG Cheetahs     0-1 Daewoo Royals
 [Park Hyeon-Yong 73]
Yukong Elephants  2-4 Ilhwa Chunma
 [No Su-Jin 52 PK, Ted 84; Jo U-Seok 3, 41, Go Jeong-Un 14, Kim I-Ju 59]
Hyundai Horang-i  1-1 POSCO Atoms
 [Gang Deuk-Su 33; Lee Won-Cheol 52]

1991/07/20
Daewoo Royals    0-0 POSCO Atoms

1991/08/07
LG Cheetahs     1-1 Hyundai Horang-i
 [Yun Sang-Cheol 62; Song Ju-Seok 64]
Yukong Elephants  0-0 POSCO Atoms
Daewoo Royals    3-2 Ilhwa Chunma
 [Kim Ju-Seong 21, 50 PK, Park Hyeon-Yong 41; Lee Sang-Yun 31, Oh 
Dong-Cheon 80]

1991/08/10
Ilhwa Chunma    2-2 Yukong Elephants
 [Park Jong-Dae 29, 49; Hwangbo Gwan 19, Lee Gwang-Jong 21]
POSCO Atoms     0-2 Hyundai Horang-i
 [Kim Hyeon-Seok 33, Song Ju-Seok 47]
Daewoo Royals    2-1 LG Cheetahs
 [Lee Tae-Ho 15 PK, Ha Seok-Ju 22; Kim Sang-Jin 41]

1991/08/14
Ilhwa Chunma    1-2 Daewoo Royals
 [Oh Dong-Cheon 70; Lee Tae-Ho 9, Kim Ju-Seong 35]
Yukong Elephants  2-3 POSCO Atoms
 [Ted 71, Sin Dong-Cheol 81 PK; Lee Gi-Geun 21, 45, Park Gyeong-Hun 43]
Hyundai Horang-i  1-0 LG Cheetahs
 [Gang Jae-Sun 52]

1991/08/17
Yukong Elephants  0-0 Daewoo Royals
Hyundai Horang-i  0-0 Ilhwa Chunma
LG Cheetahs     2-2 POSCO Atoms         [in Gongju]
 [Lee Yeong-Jin 43, Hwang Yeong-U 51; Lee Gi-Geun 27, Lee Won-Cheol 57]

1991/08/21
Hyundai Horang-i  0-1 LG Cheetahs
 [Choi Tae-Jin 51 PK]
Ilhwa Chunma    0-3 Daewoo Royals
 [Lee Tae-Ho 25, 52 PK, Kim Ju-Seong 48]
POSCO Atoms     0-0 Yukong Elephants

1991/08/24
LG Cheetahs     0-0 Yukong Elephants

1991/08/25
Daewoo Roylas    2-0 Hyundai Horang-i
 [Park Hyeon-Yong 11, Kim Ju-Seong 73]

1991/08/28
Daewoo Royals    0-0 Yukong Elephants
Ilhwa Chunma    4-2 Hyundai Horang-i
 [Oh Dong-Cheon 41, Go Jeong-Un 44, Kim I-Ju 54, Kim Yong-Se 57; Kim 
Hyeon-Seok 64 PK, 91 PK]
POSCO Atoms     2-2 LG Cheetahs
 [Lee Gi-Geun 55, 66; Jo Min-Guk 9, 25]

1991/08/31
LG Cheetahs     1-2 Ilhwa Chunma
 [Hwang Yeong-U 83; Lee Sang-Yun 8, Oh Dong-Cheon 26]
Yukong Elephants  3-1 Hyundai Horang-i       [in Pyeongtaek]
 [No Su-Nin 44 PK, Choi Jin-Han 68, 86; Kim Hyeon-Seok 81]
Daewoo Royals    1-0 POSCO Atoms
 [Ha Seok-Ju 85]

1991/09/04
Ilhwa Chunma    3-1 POSCO Atoms
 [Oh Dong-Chenon 35, Kim I-Ju 62, Lee Sang-Yun 73; Lee Gi-Geun 70]
Yukong Elephants  0-1 LG Cheetahs
 [Gu Sang-Beom 41]
Hyundai Horang-i  2-1 Daewoo Royals
 [Kim Hyeon-Seok 61 PK, 84; Park Hyeon-Yong 80]

1991/09/07
LG Cheetahs     1-1 Daewoo Royals        [in Cheongju]
 [Park Hyeon-Yong(Daewoo) 78 og, Kim Gwi-Hwa 88]
POSCO Atoms     1-0 Hyundai Horang-i
 [Lee Gi-Geun 81]
Yukong Elephants  1-1 Ilhwa Chunma
 [Choi Jin-Han 44; Kim Gyeong-Beom 25]

1991/09/11
POSCO Atoms     1-1 Daewoo Royals
 [Lee Won-Cheol 38; Kim Ju-Seong 82 PK]
Ilhwa Chunma    1-3 LG Cheetahs
 [Lee Sang-Yun 44 PK; Kim Sang-Hun 25, Kim Sang-Jin 27, Gu Sang-Beom 89]
Hyundai Horang-i  1-1 Yukong Elephants
 [Gang Jae-Sun 65; Choi Jin-Han 25]

1991/09/14
Daewoo Royals    1-1 LG Cheetahs
 [Park Hyeon-Yong 30; Kim Sang-Hun 45]
Ilhwa Chunma    2-1 Yukong Elephants
 [Go Jeong-Un 7, Kim I-Ju 73; Choi Jin-Han 81]
Hyundai Horang-i  2-2 POSCO Atoms
 [Choi Gang-Hui 44; Gwon Hyeong-Jeong 14 og, Park Gyeong-Hun 68, Lee 
Won-Cheol 74]

1991/09/18
Daewoo Royals    0-0 Hyundai Horang-i
LG Cheetahs     2-2 Yukong Elephants
 [Kim Sang-Hun 20, Jo Min-Guk 24; Choi Yun-Gyeom 28, Choi Jin-Han 32]
POSCO Atoms     4-1 Ilhwa Chunma
 [Lee Gi-Geun 36, Kim Sang-Ho 42, 71, Lee Won-Cheol 87; Lee Jong-Hwa 51]

1991/09/25
Yukong Elephants  1-2 Daewoo Royals
 [Kim Sang-Mun 34; Kim Ju-Seong 49, No Gyeong-Hwan 72]
LG Cheetahs     1-2 POSCO Atoms
 [Kim Sang-Hun 75; Lee Gi-Geun 36, Park Tae-Ha 69]
Hyundai Horang-i  1-2 Ilhwa Chunma
 [Byeon Byeong-Ju 15; Go Jeong-Un 17, Oh Dong-Cheon 69]

1991/09/28
Hyundai Horang-i  2-1 LG Cheetahs
 [Kim Hyeon-Seok 15 PK, 46; Jo Min-Guk 47]
Ilhwa Chunma    0-0 Daewoo Royals

1991/10/02
POSCO Atoms     0-1 Yukong Elephants
 [Cha Seok-Jun 70]

1991/10/05
Daewoo Royals    3-3 Ilhwa Chunma
 [Kim Ju-Seong 11, 35, Park Hyeon-Yong 55; Go Jeong-Un 25, Kim I-Ju 38, 
Lee Sang-Yun 41]
LG Cheetahs     1-0 Hyundai Horang-i       [in Masan]
 [Park Jeong-Bae 89]

1991/10/09
Yukong Elephants  4-3 POSCO Atoms
 [Hwangbo Gwan 1, 70, No Su-Jin 32, Choi Jin-Han 63; Lee Heung-Sil 6, Lee 
Gye-Won 10, Choi Mun-Sik 52]
LG Cheetahs     2-3 Ilhwa Chunma
 [Kim Sam-Su 36, Park Jeong-Bae 72; Lee Sang-Yun 39, 83 PK, Kim I-Ju 49]

1991/10/12
Daewoo Royals    0-1 Yukong Elephants
 [Choi Jin-Han 88]
Ilhwa Chunma    1-2 Hyundai Horang-i
 [Kim I-Ju 8; Byeon Byeong-Ju 30, Choi Gang-Hui 76]

1991/10/16
POSCO Atoms     0-0 LG Cheetahs
Daewoo Royals    2-4 Yukong Elephants
 [Ha Seok-Ju 33, Kim Ju-Seong 90+ PK; No Su-Jin 2, 85, Heo Gi-Tae 72, Choi 
Jin-Han 76]

1991/10/19
LG Cheetahs     0-3 Ilhwa Chunma
 [Ha Seong-Jun 67, Go Jeong-Un 77, 88]
POSCO Atoms     2-1 Daewoo Royals
 [Lee Gye-Won 26, Lee Heung-Sil 56; Park Hyeon-Yong 43]

1991/10/23
Hyundai Horang-i  0-0 Yukong Elephants

1991/10/26
Yukong Elephants  2-1 LG Cheetahs
 [Choi Jin-Han 33, 53; Hwang Yeong-U 44]
Hyundai Horang-i  1-1 Daewoo Royals
 [Song Ju-Seok 38; Jeong Yong-Hwan 88]
POSCO Atoms     1-1 Ilhwa Chunma
 [Kim Sang-Ho 44; Go Jeong-Un 25]

1991/10/30
Ilhwa Chunma    2-4 POSCO Atoms
 [Go Jeong-Un 33, Lee Sang-Yun 46; Kim Sang-Ho 22, Lee Heung-Sil 37 PK, 70 
PK, Lee Won-Cheol 90+]
Yukong Elephants  1-0 Hyundai Horang-i
 [Choi Jin-Han 8]

1991/11/02
LG Cheetahs     2-2 Daewoo Royals
 [Yun Sang-Cheol 27, Kim Sang-Hun 65; An Seong-Il 55, Ha Seok-Ju 80]

1991/11/03
Yukong Elephants  1-2 Ilhwa Chunma
 [Gwon Tae-Gyu 59; Go Jeong-Un 29, Kim Gyeong-Beom 69]
POSCO Atoms     0-1 Hyundai Horang-i       [in Dongdaemun 
Stadium, Seoul]
 [Kim Hyeon-Seok 20]

Team          Pld W D L GF GA Pts.
Daewoo Royals      40 17 18 5 49 32 52
Hyundai Horang-i     40 13 16 11 36 34 42
POSCO Atoms       40 12 15 13 46 47 39
Yukong Elephants     40 10 17 13 38 49 37
Ilhwa Chunma       40 13 11 16 56 63 37
LG Cheetahs       40 9 15 16 44 53 33


1991 Korean League All Star Game
================================
1991/11/10 Dongdaemun Stadium, Seoul

Blue Team      3-1 White Team
 [Lee Yeong-Jin 9, No Su-Jin 35, Ha Seok-Ju 64; Kim Hyeon-Seok 27]

Blue Team(Daewoo, LG, Yukong) : Coach - Kim Jeong-Nam [Yukong]
GK : Cha Sang-Gwang [Yukong]
DF : Jeong Yong-Hwan [Daewoo]
   Kim Pan-Geun [Daewoo]
   Choi Yun-Gyeom [Yukong] (Park Jeong-Bae [LG])
   Gu Sang-Beom [LG]
MF : Park Hyeon-Yong [Daewoo]
   Choi Jin-Han [Yukong]
   Lee Yeong-Jin [LG] (Kim Jun-Hyeon [Yukong])
FW : No Su-Jin [Yukong] (Jo Min-Guk [LG])
   Hwangbo Gwan [Yukong] (Ha Seok-Ju [Daewoo]
   Kim Ju-Seong [Daewoo]

White Team(Ilhwa, POSCO, Hyundai) : Coach - Park Jong-Hwan[ [Ilhwa]
GK : Choi In-Yeong [Hyundai]
DF : Choi Gang-Hui [Hyundai]
   Gong Mun-Bae [POSCO]
   Jeong Jong-Seon [Hyundai]
   Yun Seong-Hyo [POSCO]
MF : Lee Sang-Yun [Ilhwa] (Jo U-Seok [Ilhwa])
   Oh Dong-Cheon [Ilhwa]
   Kim Hyeon-Seok [Hyundai] (Lee Gi-Geun [POSCO])
FW : Sin Hong-Gi [Hyundai]
   Choi Sun-Ho [POSCO] (Kim I-Ju [Ilhwa])
   Go Jeong-Un [Ilhwa]

1990

1992

list of champions

list of final tables

list of cup winners

list of top scorers


About this document

Prepared and maintained by Seungsoo Lee for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Seungsoo Lee (pinkstep@hotmail.com)
Last updated: 6 Mar 2005

(C) Copyright Seungsoo Lee and RSSSF 2003/05
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.