Cameroon 2000

Division 1

Table (not checked with scores): 

 1.Fovu (Baham)        30  17  8  5  42-18  59    Champions 
 2.Cotonsport (Garoua)    30  15  8  7  41-19  53 
 3.Union (Douala)       29  13  8  8  34-23  51 
 4.Sable (Batié)       30  11 12  7  39-26  45 
 5.Tonnerre (Yaoundé)     30  11 11  8  34-30  44 
 6.Stade (Bandjoun)      30  11 10  9  23-28  43 
 7.Canon (Yaoundé)      29  11  9  9  34-34  42  
 8.Racing (Bafoussam)     30  10  9 11  31-33  39 
 9.Cintra (Yaoundé)      30   9 12  9  28-31  39 
10.Espérance (Guider)     29  11  4 14  28-36  37 
11.Kumbo Strikers (Kumbo)   30   8 13  9  21-21  37 
12.Girondins (Ngaoundéré)   30   9  8 13  27-35  35 
13.Olympic (Mvolyé)      30   9  8 13  33-41  35 
14.Caiman (Douala)      30   9  7 14  31-30  34    Relegated 
15.Port FC (Douala)      30   8  9 13  25-31  33    Relegated 
16.Panthère (Bangangté)    29   4  8 17  13-34  20    Relegated 

[14 goals more scored than conceded]

Round 1 [Jan 15,16]
Girondins    2-0   Panthère
Union      3-1   Stade
Caiman     2-1   Cotonsport
Canon      2-2   Kumbo
Cintra     2-3   Racing
Esperance    1-1   Port
Fovu      1-0   Olympic
Sable      2-0   Tonnerre

Round 2 [Jan 19]
Union      0-0   Kumbo
Mvolyé     3-1   Panthère
Tonnerre    2-2   Cotonsport
Racing     1-0   Port
Sable      4-0   Caiman
Stade      0-0   Canon
Girondins    1-1   Cintra
Esperance    2-2   Fovu

Round 3 [Jan 24]
Tonnerre    3-0   Racing
Canon      1-0   Union
Cotonsport   2-0   Fovu
Sable      3-1   Panthère
Caiman     4-0   Esperance
Port      3-1   Girondins
Stade      2-1   Mvolyé
Kumbo      1-0   Cintra

Round 4 
Port      0-1   Caiman 
Cotonsport   3-0   Sable 
Mvolyé     1-1   Tonnerre 
Cintra     3-3   Canon 
Racing     1-2   Espérance 
Panthère    0-0   Stade 
Kumbo      1-0   Girondins 
Fovu      1-1   Union 

Round 5 [Feb 2]
Mvolyé     1-1   Caiman 
Cintra     2-0   Stade 
Racing     0-0   Cotonsport 
Fovu      1-0   Kumbo 
Girondins    1-0   Canon 
Sable      2-2   Port 
Espérance    0-1   Tonnerre 
Union      1-0   Panthère 

Round 6 
Caiman     1-2   Fovu 
Stade      0-3   Girondins 
Kumbo      0-0   Mvolyé 
Tonnerre    0-1   Union 
Panthère    0-1   Cintra 
Canon      0-0   Racing 
Espérance    0-1   Sable     
Port      0-3   Cotonsport

Round 7 [Feb 11,12]
Cotonsport   1-0   Panthère    [Mar 9]
Sable      1-0   Girondins 
Mvolyé     1-4   Canon 
Cintra     1-1   Tonnerre 
Racing     2-0   Stade 
Kumbo      0-0   Espérance 
Union      1-0   Caiman 
Port      1-0   Fovu 

Round 8 
Cotonsport   1-0   Stade 
Panthère    1-2   Port 
Canon      4-0   Espérance 
Caiman     0-0   Tonnerre    [Apr 14? repoprted 3-0?]
Fovu      0-0   Cintra 
Girondins    2-1   Union 
Mvolyé     2-2   Racing 
Sable      2-2   Kumbo 

Round 9 
Girondins    2-1   Caiman 
Racing     2-0   Panthère 
Stade      2-0   Kumbo 
Espérance    1-2   Cotonsport 
Fovu      1-0   Sable 
Tonnerre    0-3   Canon 
Union      2-1   Port 
Mvolyé     1-0   Cintra 

Round 10
Tonnerre    3-0   Stade 
Cintra     1-1   Union 
Panthère    0-1   Fovu 
Sable      1-1   Racing 
Kumbo      0-1   Port 
Espérance    1-0   Girondins 
Caiman     1-3   Canon 
Cotonsport   2-0   Mvolyé 
 
Round 11 [Feb 29, Mar 2]
Cotonsport   0-0   Cintra
Sable      0-0   Union
Fovu      1-1   Canon
Panthère    1-0   Kumbo      [First win for Panthère]
Port      1-2   Kumbo
Racing     1-0   Girondins
Stade      1-0   Caiman 
Olympic     2-0   Esperance

Round 12 [Mar 12]
Cintra     0-0   Port 
Canon      2-0   Sable 
Espérance    1-1   Panthère 
Union      2-2   Mvolyé 
Caiman     5-1   Racing 
Girondins    1-0   Cotonsport 
Kumbo      1-0   Tonnerre 
Fovu      0-0   Stade 

Round 13 
Cintra     0-1   Sable 
Port      0-1   Mvolyé 
Union      1-0   Racing 
Stade      2-0   Espérance 
Cotonsport   3-1   Canon 
Girondins    0-0   Fovu 
Panthère    1-1   Tonnerre 
Kumbo      2-0   Caiman 

Round 14 [Apr 16]
Port      0-1   Canon 
Cotonsport	1-2	Union
Mvolyé	    2-2	Girondins
Tonnerre	0-2	Fovu
Sable		1-1	Stade
Racing   	1-1	Kumbo Strikers
Espérance	4-1	Cintra
Panthère	2-1	Caiman

Round 15 [Apr 30 - May 2]       
Kumbo Strikers 0-0   Cotonsport 
Canon      2-1   Panthère 
Union      2-1   Esperance 
Fovu      3-1   Racing Bafoussam 
Olympic Mvolyé 1-6   Sable 
Girondins    0-1   Tonnerre 
Caiman     1-3   Cintra 
Bandjoun    1-1   Port FC 

Round 16 [May 28]
Fovu      4-1   Mvolyé
Panthère    1-1   Girondins
Stade      1-1   Union
Port      0-1   Esperance
Cintra     1-1   Racing
Tonnerre    1-2   Sable      [May 31]
Cotonsport   2-1   Caiman     [Jun 7]
Kumbo      2-0   Canon   

Round 17 
[matches moved forward] 
Cintra     0-0   Girondins 
Fovu      2-1   Espérance 
[remainder]
Cotonsport   0-1   Tonnerre
Caiman     1-1   Sable
Port      1-0   Racing
Canon      2-2   Stade
Kumbo      1-1   Union
Panthère    0-1   Mvolyé

Round 18 
Union      2-0   Canon 
Cintra     2-1   Kumbo 
Espérance    2-0   Caiman 
Racing     3-0   Tonnerre 
Mvolyé     0-1   Stade 
Sable      0-1   Panthère 
Girondins    0-0   Port 
Cotonsport   1-1   Fovu

Round 19
Tonnerre	3-1	Mvolyé
Canon   	0-2	Cintra
Caiman    	0-1	Port
Union		2-0	Fovu
Girondins	1-0	Kumbo
Stade		0-0	Panthère
Esperance	1-0	Racing
Sable		0-0	Coton

Round 20
Canon      1-0   Girondins
Tonnerre    2-1   Espérance
Cotonsport   2-1   Racing
Stade      1-0   Cintra
Panthère    0-0   Union
Caiman     0-0   Mvolyé
Port      2-2   Sable
Kumbo      0-0   Fovu

Round 21 
Sable      3-0   Espérance 
Fovu      3-0   Caiman 
Girondins    0-1   Stade 
Mvolyé     1-2   Kumbo 
Union      1-2   Tonnerre    [awd 3-0] 
Cintra     1-0   Panthère 
Cotonsport   0-1   Port 
Racing     0-0   Canon 

Round 22 [Jun 25] 
Cintra     1-0   Panthère 
Mvolyé     1-2   Kumbo 
Union      3-1   Tonnerre 
Caiman     0-3   Fovu 
Cotonsport   0-1   Port 
Racing     3-1   Canon 
Sable      3-0   Espérance 
Girondins    0-0   Stade 

Round 23 [Jul 2] 
Tonnerre    1-1   Caiman 
Cintra     1-4   Fovu 
Port      2-1   Panthère 
Union      1-1   Girondins 
Racing     1-0   Mvolyé 
Kumbo      0-0   Sable 
Espérance    1-0   Canon 
Stade      -   Cotonsport   [1-0?]

Round 24 [Jul 8,9] 
Canon      1-1   Tonnerre  
Cotonsport   3-0   Esperance
Caiman     3-2   Girondins 
Panthère    0-0   Racing 
Kumbo      1-2   Stade 
Sable      0-2   Fovu 
Port      0-0   Union 
Cintra     0-3   Mvolyé 

Round 25 
Canon      1-2   Caiman 
Mvolyé     1-0   Cotonsport 
Racing     1-1   Sable 
Fovu      3-0   Panthère 
Girondins    2-1   Espérance 
Stade      1-0   Tonnerre 
Union      1-4   Cintra 
Port      1-3   Kumbo 

Round 26
Fovu      1-0   Canon
Tonnerre    1-0   Port
Cintra     1-0   Cotonsport
Caiman     0-0   Stade
Kumbo      0-0   Panthère
Girondins    0-2   Racing
Espérance    1-0   Mvolyé
Sable      1-0   Union        [Aug 3]

Round 27
Port      1-1   Cintra 
Sable      2-0   Canon 
Panthère    0-1   Espérance 
Mvolyé     2-1   Union 
Stade      1-2   Fovu 
Cotonsport   4-1   Girondins 
Racing     1-2   Caiman 
Tonnerre    0-0   Kumbo 

Round 28 [Aug 27] 
Sable      1-1   Cintra 
Mvolyé     1-0   Port 
Espérance    1-0   Stade 
Fovu      2-0   Girondins 
Tonnerre    2-2   Panthère 
Caiman     1-1   Kumbo 
Canon      1-1   Cotonsport 
Racing     1-3   Union 

Round 29 [Aug 30] 
Canon      3-1   Port 
Cintra     1-0   Espérance 
Kumbo      1-0   Racing 
Fovu      0-1   Tonnerre 
Stade      1-0   Sable 
Girondins    2-1   Mvolyé 
Union      1-0   Cotonsport 
Caiman     3-0   Panthère 

Round 30 
Cotonsport   4-1   Kumbo 
Panthère     -   Canon 
Espérance    abd   Union      [abd in '45 due to rain]
Racing     0-2   Fovu 
Sable      2-1   Mvolyé 
Tonnerre    1-1   Girondins 
Cintra     1-0   Caiman 
Port      4-3   Stade 

Table (not checked with scores): 

 1.Fovu (Baham)        30  17  8  5  42-18  59    Champions 
 2.Cotonsport (Garoua)    30  15  8  7  41-19  53 
 3.Union (Douala)       29  13  8  8  34-23  51 
 4.Sable (Batié)       30  11 12  7  39-26  45 
 5.Tonnerre (Yaoundé)     30  11 11  8  34-30  44 
 6.Stade (Bandjoun)      30  11 10  9  23-28  43 
 7.Canon (Yaoundé)      29  11  9  9  34-34  42  
 8.Racing (Bafoussam)     30  10  9 11  31-33  39 
 9.Cintra (Yaoundé)      30   9 12  9  28-31  39 
10.Espérance (Guider)     29  11  4 14  28-36  37 
11.Kumbo Strikers (Kumbo)   30   8 13  9  21-21  37 
12.Girondins (Ngaoundéré)   30   9  8 13  27-35  35 
13.Olympic (Mvolyé)      30   9  8 13  33-41  35 
14.Caiman (Douala)      30   9  7 14  31-30  34    Relegated 
15.Port FC (Douala)      30   8  9 13  25-31  33    Relegated 
16.Panthère (Bangangté)    29   4  8 17  13-34  20    Relegated 

[14 goals more scored than conceded]

NB: Panthère (also known as Panthère Sportive du Ndé) lost their last
  match against Canon.

Cameroon Cup 2000

1/16 Finals
[Jul 15]
Kumbo Strikers     5-4   Jeunesse Star Yaoundé      [Bafoussam]
Recing Bafoussam    3-1   Federal Football Foumban    [Bafoussam]
[Jul 16]
Girondins Ngaoundéré  0-1   Maritime FC Douala       [Yaoundé]
Cotonsport Garoua    9-0   Ambam FC            [Yaoundé]
Panthère Bangangté   0-2   Victoria Shooting Stars     [Douala]
Fovu Baham       2-1   Yaoundé II           [Douala]
Olympic Mvolyé     0-1   Unisport Bafang         [Bafoussam]
Canon Yaoundé      4-0   Vipère Banyo          [Bafoussam]
Stade Bandjoun     1-0   Djerem FC Bartoua        [Akonolinga]
Cintra Yaoundé     0-1   Pandore Yaoundé         [Ebolowa]
Espérance Guider    5-4   Dynamo Douala          [Obala]
Caiman Douala      0-1   PWD Bamenda           [Bafang]
Port FC Douala     5-0   Etoile Rouge Yaoundé      [Limbé
Sable Batie       3-1   Sahel Vert           [Ngaoundéré]
[Jul 19]
Tonnerre Yaoundé    bt   Espoir Garoua          [Maroua]
Union Douala      abd   Kabate Yaoundé         [Edea]
 [awarded to Union]

1/8 Finals [Jul 30 and Aug 20]
Fovu Baham       1-1 1-0 Tonnerre Yaoundé   [2nd leg Aug 6]
Unisport Bafang     2-0 1-2 Maritime FC Douala  [2nd leg Aug 6]
Port FC Douala     1-4 2-4 Union Douala
Pandore Yaoundé     4-2 1-1 Stade Bandjoun    [2nd leg Aug 6] 
PWD Bamenda       1-2 1-2 Cotonsport Garoua 
Sable Batié       0-1 0-2 Kumbo Strikers 
Canon Yaoundé      1-1 0-1 Espérance Guider   [1st leg 0-0?]
Victoria Shooting Stars 0-1 2-4 Racing Bafoussam   [2nd leg Aug 6] 
[Victoria Shooting Stars are from Limbé]

1/4 Finals [Sep 10 and 17]
Fovu Baham       1-0 0-2 Unisport Bafang   [*]
Union Douala      0-1 0-0 Pandore Yaoundé 
Cotonsport Garoua    1-0 0-1 Kumbo Strikers    [6-7 pen]
Espérance Guider    1-1 1-1 Racing Bafoussam   [5-6 pen]
[*] 2nd leg was temporarily awarded to Fovu due to alleged ineligible player Unisport, 
  but this decision was apparently revoked

Semifinals [Ovct 8, 15]
Pandore Yaoundé     lt 1-1 Unisport Bafang   
Racing Bafoussam    1-1 drw Kumbo Strikers    [5-6 pen]

Final [Dec 17, Yaoundé; att: 40,000]
Kumbo Strikers      1-0  Unisport Bafang (2nd level)
 [Franklin Tarkang 88]

NB: first final for both teams


Second Level 2000

Division 2

split in several regions

North West League

Pool A

Table:

 1.PWD Bamenda             6 4 2 0 14- 3 14 
 2.Bafut United            6 4 2 0 11- 6 14 
 3.Menchum Eagles           6 3 2 1 11- 6 11 
 4.Boyo Rangers            6 2 1 3  6- 7  7 
 5.Hill Top Strikers          6 1 2 3  7-13  5 
 6.Highland Rangers Santa       6 1 1 4  6-13  4 
 7.Badu Hot Strikers          6 1 0 5  7-14  3 

Pool B

 1.Mankon United            5 4 0 1 13- 5 12 
 2.PWD Nkambe             5 3 1 1 10- 5 10 
 3.Young Strikers Ndop         5 2 2 1  7- 6  8 
 4.Nkwen Park FC            5 1 2 2  5- 6  5 
 5.Ngonba FC Vekovi          5 0 3 2  5-10  3 
 6.Tubah United            5 0 2 3  2-10  2 

At the end of the tournament, PWD Bamenda, Bafut United, Mankon United and
Tubah United qualified for playoffs.

Playoffs 
Bamenda     1-0   Mankon 
Bamenda     9-1   Tubah 
Bamenda     1-1   Bafut 
Mankon     5-1   Tubah 
Mankon     1-1   Bafut 
Tubah      2-0   Bafut 

Final Table:
 
 1.PWD Bamenda             3 2 1 0 11- 2  7 Qualified for "Interpool 2000" 
 2.Mankon United            3 1 1 1  6- 3  4 
 3.Tubah United            3 1 0 2  4-14  3 
 4.Bafut United            3 0 2 1  2- 4  2 


East Province - Interpool Qualifying Match [Sep 17]
Stade Bertoua  bt Union Abong-Mbang  [5-4 pen]Participants of Interpools 2000:

South West Province (2) : Mont-Cameroun FC (Buéa), Electsport Limbé
North West Province (1) : PWD Bamenda 
Littoral Province (2) :  PMUC Douala, Dynamo FC Douala 
Centre Province (2) :   Espoir FC (Obala), Jeunesse Star (Yaoundé) 
East Province (1) :    Stade Bertoua 
West Province (2) :    Federal Foumban, Unisport Bafang 
North Province (1) :   Etoile Filante (Garoua) 
Adamawa Province(1):   Olympique de Ngaoundéré 
South Province (1) :   Epervier de Ebolowa 
Far North (1) :      Kohi de Maroua 

 
Sous-poule A (in Bamenda and Bafoussam)

Round 1
[Oct 28]
Epervier    0-2  PMUC
[Oct 29]
Kohi      0-2  Stade
Elecsport    0-0  Espoir
Unisport    bye

Round 2
Espoir     0-1  Unisport 
Stade      1-2  Epervier
PMUC      0-2  Kohi 
Elecsport    bye

Table after round 2:

 1.Stade de Bertoua     2 1 0 1 3- 2 3 
 2.Unisport de Bafang    1 1 0 0 1- 0 3
 3.Kohi de Maroua      2 1 0 1 2- 2 3
 4.PMUC Douala        2 1 0 1 2- 2 3 
 5.Epervier d'Ebolowa    2 1 0 1 2- 3 3
 6.Elecsport de Limbe    1 0 1 0 0- 0 1
 7.Espoir de Yaoundé     2 0 1 1 0- 1 1

Round 3, 4 or 5 [if round 5 on Nov 11,12] 
Unisport    2-1  Kohi
Elecsport    drw  PMUC      [1-1?]
Epervier    drw  Espoir     [1-0?]
Stade      bye

Round 3, 4 or 5 [if round 5 on Nov 11,12] 
Unisport    3-2  PMUC
Elecsport    bt   Epervier    [2-1?]
Stade      lt   Espoir     [0-1?] [later awarded to Stade]
Kohi      bye

Round 3, 4 or 5 [if round 5 on Nov 11,12] 
Unisport    1-0  Elecsport
Kohi      bt   Epervier    [1-0?]
Stade      bt   PMUC      [3-0?]
Espoir     bye

Reported Table after Round 5:

 1.Unisport de Bafang    4 4 0 0 7- 3 12 
 2.Stade de Bertoua     4 2 0 2 6- 3 6 [must be 3 wins, 1 loss]
 3.Kohi de Maroua      4 2 0 2 4- 3 6 
 4.Espoir de Yaoundé     4 1 2 1 4- 2 5 [must be 0 wins, 2 losses] 
 5.Elecsport de Limbe    4 1 2 1 3- 3 5 
 6.PMUC Douala        5 1 1 3 6- 9 4 
 7.Epervier d'Ebolowa    5 1 1 3 4- 7 4 

NB: total GD +4; Stade's total cannot be correct in view of final table; apparently
  a loss versus Espoir was later awarded a win.

Round 6 [Nov 15,16] 
Unisport    1-1  Stade
Elecsport    -   Kohi
Espoir      -   PMUC
Epervier    bye

Round 7
Unisport    0-0  Epervier
Stade      3-2  Elecsport
Kohi       -   Espoir
PMUC      bye

Top of Final Table:

 1.Unisport de Bafang    6 4 2 0 8- 4 14 Qualified
 2.Stade de Bertoua     6 4 1 1  -  13 Qualified
 
[49 goals scored]

Sous-poule B (Stade Municipal de Bamendzi, Bafoussam)

Round 1 [Oct 29]
Mount Cameroon 0-0   Dynamo
Fédéral     2-2   Jeunesse Star
Olympic     3-6   Etoile
PWD       bye

Table after Round 5:

 1.Fédéral du Noun      5 2 2 1 9- 4 8 
 2.Mount Cameroon de Buéa  4 2 2 0 4- 2 8  
 3.Dynamo de Douala     4 1 3 0 4- 3 6  
 4.Etoile du Sahel      4 1 2 1 7- 6 5
 5.PWD de Bamenda      4 1 2 1 4- 4 5  
 6.Jeunesse Star de Yaoundé 5 1 2 2 8- 9 5 
 7.Olympic de Ngaoundéré   4 0 1 3 4-12 1 

Round 6
Etoile du Sahel bt   Jeunesse
PWD       lt   Dynamo
Olympic     drw   Mount Cameroon
Fédéral     bye
 [apparently 14 (!) goals scored in this round]

Round 7
Dynamo     3-0   Olympic 
Mount Cameroon 3-0   Etoile du Sahel
Fédéral     4-2   PWD
Jeunesse Star  bye

Final Table:

 1.Dynamo de Douala     6 3 3 0 7- 3 12 [*6]
 2.Mount Cameroon de Buéa  6 3 3 0 7- 2 12 [*6]
 3.Fédéral du Noun      6 3 2 1 13- 6 11
 4.Etoile du Sahel      6 2 2 2 7- 9 8 [*6]
 5.PWD de Bamenda      6 1 2 3 6- 8 5 [*6]
 6.Jeunesse Star de Yaoundé 6 1 2 3 8- 9 5 [*6]
 7.Olympic de Ngaoundéré   6 0 2 4 4-15 2 [*6]

[*6] w/o goals rd 6
[66 goals scored in total]

Semifinals [Bamenda]
[Nov 22]
Dynamo     3-0   Stade de Bertoua
[Nov 23]
Unisport    awd   Mount Cameroon    [abandoned in extra time at 1-1, after a
 penalty award to Unisport led to protests from Mount Cameroon players and fans invaded
 the pitch, awarded to Unisport]

Third place Match
Mount Cameroon 1-1   Stade de Bertoua   [aet, 5-4 pen]

Dynamo de Douala, Unisport de Bafang and Mount Cameroon promoted.

1999

2001

list of champions

list of cup winners


About this document

Prepared and maintained by Hans Schöggl for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Hans Schöggl (hans.schoeggl@sbg.ac.at)
Last updated: 15 Aug 2005

(C) Copyright Hans Schöggl and RSSSF 2000/05
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.