China League 1998


Note:
-- first tiebreak is head-to-head results

Name Changes:
 Qingdao Yizhong Hainiu   (was Qingdao Hainiu)
 Wuhan Hongjinlong     (was Wuhan Yaqi)
 Shangdong Luneng Taishan  (was Jinan Taishan Jiangjun)
 Tianjin Teda        (was Tianjin Lifei)
 Liaoning Tianlun      (was Liaoning Shuangxing)
 Xiamen Yuanhua       (was taken over from Foshan Fosidi)
 Yunan Hongta        (was taken over from Shenzhen Jinpeng)
 Shanghai Hangxing     (was Shanghai Yuyuan)


Division 1A

                 T  W  D  L Gf Ga Pts
 1. Dalian Wanda         26 19  5  2 64 16  62 [Champion]
------------------------------------------------------------
 2. Shanghai Shenhua       26 11 12  3 43 23  45
 3. Beijing Guoan        26 10 13  3 32 19  43
 4. Guangzhou Songri       26 10  6 10 23 33  36
 5. Sichuan Quanxing       26  8 10  8 32 34  34
 6. Qingdao Yizhong Hainiu    26  8  8 10 24 30  32 [6 3 1 2 6 7 10]
 7. Qianwei Huandao       26  8  8 10 29 29  32 [6 2 2 2 7 5 8]
 8. Wuhan Hongjinlong      26  8  8 10 26 33  32 [6 2 2 2 9 9 8]
 9. Shangdong Luneng Taishan   26  8  8 10 39 40  32 [6 1 3 2 6 7 6]
10. Shenyang Haishi       26  7 10  9 19 28  31 [2 1 1 0 1 0 4]
11. Yanbian Aodong        26  9  4 13 25 31  31 [2 0 1 1 0 1 1]
12. Shenzhen Pingan       26  7  9 10 29 43  30
------------------------------------------------------------
13. August 1st          26  8  5 13 27 37  29 [Relegated]
14. Guangzhou Apollo       26  4  8 14 25 41  20 [Relegated]


Round 1 [Mar 22]
Guangzhou Songri       0-2 Dalian Wanda
Shanghai Shenhua       2-1 Shenyang Haishi
Shenzhen Pingan        0-0 Beijing Guoan
Wuhan Hongjinlong       2-0 Yabian Aodong
August 1st          1-3 Qianwei Huandao
Qingdao Yizhong Hainiu    2-0 Shandong Luneng Taishan
Sichuan Quanxing       2-2 Guangzhou Apollo

Round 2 [Mar 29]
Shenyang Haishi        0-0 Dalian Wanda
Guangzhou Songri       0-0 Shenzhen Pingan
Wuhan Hongjinlong       0-0 Shanghai Shenhua
Beijing Guoan         1-0 August 1st
Yabian Aodong         1-1 Qingdao Yizhong Hainiu
Qianwei Huandao        1-0 Guangzhou Apollo
Shandong Luneng Taishan    1-1 Sichuan Quanxing

Round 3 [Apr 5]
Shenyang Haishi        0-1 Wuhan Hongjinlong
Shanghai Shenhua       2-0 Qingdao Yizhong Hainiu
Guangzhou Apollo       2-2 Beijing Guoan
Sichuan Quanxing       1-0 Yabian Aodong
Shandong Luneng Taishan    0-0 Qianwei Huandao
Dalian Wanda         4-1 Shenzhen Pingan     [Apr 16]
August 1st          3-0 Guangzhou Songri    [Apr 16]

Round 4 [Apr 9]
Wuhan Hongjinlong       0-7 Dalian Wanda
Shenzhen Pingan        2-4 August 1st
Qingdao Yizhong Hainiu    1-0 Shenyang Haishi
Guangzhou Apollo       2-2 Guangzhou Songri
Sichuan Quanxing       4-1 Shanghai Shenhua
Yabian Aodong         1-0 Qianwei Huandao
Beijing Guoan         3-1 Shandong Luneng Taishan [Apr 23] 

Round 5 [Apr 12]
August 1st          0-1 Dalian Wanda
Qingdao Yizhong Hainiu    2-1 Wuhan Hongjinlong
Shenzhen Pingan        0-2 Guangzhou Apollo
Shenyang Haishi        0-0 Sichuan Quanxing
Guangzhou Songri       3-2 Shandong Luneng Taishan
Qianwei Huandao        1-1 Shanghai Shenhua
Beijing Guoan         2-0 Yabian Aodong      [May 6]
 
Round 6 [Apr 19]
Dalian Wanda         4-0 Qingdao Yizhong Hainiu
Guangzhou Apollo       0-1 August 1st
Sichuan Quanxing       3-0 Wuhan Hongjinlong
Shandong Luneng Taishan    2-0 Shenzhen Pingan
Shenyang Haishi        2-1 Qianwei Huandao
Yabian Aodong         1-2 Guangzhou Songri
Shanghai Shenhua       0-0 Beijing Guoan

Round 7 [Apr 26]
Dalian Wanda         2-1 Guangzhou Apollo
Qingdao Yizhong Hainiu    2-0 Sichuan Quanxing
Shandong Luneng Taishan    2-0 August 1st
Wuhan Hongjinlong       1-1 Qianwei Huandao
Shenzhen Pingan        3-0 Yabian Aodong
Beijing Guoan         2-0 Shenyang Haishi
Guangzhou Songri       1-4 Shanghai Shenhua

Round 8 [Apr 30]
Sichuan Quanxing       1-0 Dalian Wanda
Guangzhou Apollo       1-3 Shandong Luneng Taishan
Qianwei Huandao        4-0 Qingdao Yizhong Hainiu
August 1st          1-2 Yabian Aodong
Wuhan Hongjinlong       0-0 Beijing Guoan
Shanghai Shenhua       4-0 Shenzhen Pingan
Shenyang Haishi        1-0 Guangzhou Songri

Round 9 [May 3]
Dalian Wanda         5-1 Shandong Luneng Taishan
Qianwei Huandao        0-0 Sichuan Quanxing
Yabian Aodong         2-0 Guangzhou Apollo
Beijing Guoan         2-1 Qingdao Yizhong Hainiu
August 1st          1-3 Shanghai Shenhua
Guangzhou Songri       0-0 Wuhan Hongjinlong
Shenzhen Pingan        1-1 Shenyang Haishi

Round 10 [May 10]
Dalian Wanda         3-0 Qianwei Huandao
Shandong Luneng Taishan    3-1 Yabian Aodong
Sichuan Quanxing       0-0 Beijing Guoan
Guangzhou Apollo       2-2 Shanghai Shenhua
Qingdao Yizhong Hainiu    0-0 Guangzhou Songri
Shenyang Haishi        2-1 August 1st
Wuhan Hongjinlong       1-2 Shenzhen Pingan

Round 11 [May 17]
Yabian Aodong         1-0 Dalian Wanda
Qianwei Huandao        0-0 Beijing Guoan
Shanghai Shenhua       2-1 Shandong Luneng Taishan
Guangzhou Songri       1-0 Sichuan Quanxing
Shenyang Haishi        0-0 Guangzhou Apollo
Shenzhen Pingan        2-1 Qingdao Yizhong Hainiu
August 1st          2-2 Wuhan Hongjinlong

Round 12 [May 31]
Beijing Guoan         1-1 Dalian Wanda
Shanghai Shenhua       1-1 Yabian Aodong
Qianwei Huandao        1-3 Guangzhou Songri
Shandong Luneng Taishan    1-1 Shenyang Haishi
Sichuan Quanxing       1-1 Shenzhen Pingan
Guangzhou Apollo       0-0 Wuhan Hongjinlong
Qingdao Yizhong Hainiu    1-0 August 1st

Round 13 [Jun 7]
Dalian Wanda         1-1 Shanghai Shenhua
Guangzhou Songri       1-0 Beijing Guoan
Yabian Aodong         0-1 Shenyang Haishi
Shenzhen Pingan        1-1 Qianwei Huandao
Wuhan Hongjinlong       2-4 Shandong Luneng Taishan
August 1st          0-0 Sichuan Quanxing
Qingdao Yizhong Hainiu    0-0 Guangzhou Apollo

Round 14 [Jul 26]
Dalian Wanda         3-0 Guangzhou Songri
Shenyang Haishi        1-1 Shanghai Shenhua
Beijing Guoan         5-0 Shenzhen Pingan
Yabian Aodong         1-0 Wuhan Hongjinlong
Qianwei Huandao        3-1 August 1st
Shandong Luneng Taishan    1-1 Qingdao Yizhong Hainiu
Guangzhou Apollo       2-3 Sichuan Quanxing

Round 15 [Aug 2]
Dalian Wanda         4-1 Shenyang Haishi
Shenzhen Pingan        0-1 Guangzhou Songri
Shanghai Shenhua       3-1 Wuhan Hongjinlong
August 1st          3-1 Beijing Guoan
Qingdao Yizhong Hainiu    2-0 Yabian Aodong
Guangzhou Apollo       3-2 Qianwei Huandao
Sichuan Quanxing       3-3 Shandong Luneng Taishan

Round 16 [Aug 6]
Shenzhen Pingan        1-4 Dalian Wanda
Wuhan Hongjinlong       2-0 Shenyang Haishi
Guangzhou Songri       0-0 August 1st
Qingdao Yizhong Hainiu    1-1 Shanghai Shenhua
Beijing Guoan         1-0 Guangzhou Apollo
Yabian Aodong         2-1 Sichuan Quanxing
Qianwei Huandao        1-0 Shandong Luneng Taishan

Round 17 [Aug 9]
Dalian Wanda         1-0 Wuhan Hongjinlong
August 1st          1-1 Shenzhen Pingan
Shenyang Haishi        1-0 Qingdao Yizhong Hainiu
Guangzhou Songri       3-1 Guangzhou Apollo
Shanghai Shenhua       4-1 Sichuan Quanxing
Shandong Luneng Taishan    3-3 Beijing Guoan
Qianwei Huandao        2-1 Yabian Aodong

Round 18 [Aug 16]
Dalian Wanda         3-0 August 1st
Wuhan Hongjinlong       1-0 Qingdao Yizhong Hainiu
Guangzhou Apollo       0-1 Shenzhen Pingan
Sichuan Quanxing       1-1 Shenyang Haishi
Shandong Luneng Taishan    0-0 Guangzhou Songri
Shanghai Shenhua       0-0 Qianwei Huandao
Yabian Aodong         2-0 Beijing Guoan

Round 19 [Aug 23]
Qingdao Yizhong Hainiu    1-3 Dalian Wanda
August 1st          2-1 Guangzhou Apollo
Wuhan Hongjinlong       2-1 Sichuan Quanxing
Shenzhen Pingan        4-3 Shandong Luneng Taishan
Qianwei Huandao        2-2 Shenyang Haishi
Guangzhou Songri       2-1 Yabian Aodong
Beijing Guoan         1-1 Shanghai Shenhua

Round 20 [Sep 6]
Guangzhou Apollo       1-2 Dalian Wanda
Sichuan Quanxing       1-0 Qingdao Yizhong Hainiu
August 1st          1-0 Shandong Luneng Taishan
Qianwei Huandao        1-3 Wuhan Hongjinlong
Yabian Aodong         0-0 Shenzhen Pingan
Shenyang Haishi        0-0 Beijing Guoan
Shanghai Shenhua       3-0 Guangzhou Songri

Round 21 [Sep 13]
Dalian Wanda         6-1 Sichuan Quanxing
Shandong Luneng Taishan    2-0 Guangzhou Apollo
Qingdao Yizhong Hainiu    1-0 Qianwei Huandao
Yabian Aodong         5-0 August 1st
Beijing Guoan         2-1 Wuhan Hongjinlong
Shenzhen Pingan        0-0 Shanghai Shenhua
Guangzhou Songri       2-0 Shenyang Haishi

Round 22 [Sep 20]
Shandong Luneng Taishan    2-3 Dalian Wanda      [Sep 17]
Sichuan Quanxing       0-2 Qianwei Huandao
Guangzhou Apollo       2-0 Yabian Aodong
Qingdao Yizhong Hainiu    2-2 Beijing Guoan
Shanghai Shenhua       3-1 August 1st
Wuhan Hongjinlong       1-0 Guangzhou Songri
Shenyang Haishi        2-1 Shenzhen Pingan

Round 23 [Oct 4]
Qianwei Huandao        1-2 Dalian Wanda
Yabian Aodong         0-1 Shandong Luneng Taishan
Shanghai Shenhua       2-0 Guangzhou Apollo
Guangzhou Songri       0-2 Qingdao Yizhong Hainiu
August 1st          3-0 Shenyang Haishi
Shenzhen Pingan        2-0 Wuhan Hongjinlong
Beijing Guoan         0-0 Sichuan Quanxing    [Oct 7]

Round 24 [Oct 11]
Dalian Wanda         3-1 Yabian Aodong
Beijing Guoan         2-0 Qianwei Huandao
Shandong Luneng Taishan    2-1 Shanghai Shenhua
Sichuan Quanxing       4-0 Guangzhou Songri
Guangzhou Apollo       2-1 Shenyang Haishi
Qingdao Yizhong Hainiu    2-2 Shenzhen Pingan
Wuhan Hongjinlong       0-0 August 1st

Round 25 [Oct 18]
Dalian Wanda         0-0 Beijing Guoan
Yabian Aodong         2-1 Shanghai Shenhua
Guangzhou Songri       1-0 Qianwei Huandao
Shenyang Haishi        1-0 Shandong Luneng Taishan
Shenzhen Pingan        4-2 Sichuan Quanxing
Wuhan Hongjinlong       4-0 Guangzhou Apollo
August 1st          1-0 Qingdao Yizhong Hainiu

Round 26 [Oct 25]
Shanghai Shenhua       0-0 Dalian Wanda      [Oct 22]
Beijing Guoan         2-1 Guangzhou Songri
Shenyang Haishi        0-0 Yabian Aodong
Qianwei Huandao        2-0 Shenzhen Pingan
Shandong Luneng Taishan    1-1 Wuhan Hongjinlong
Sichuan Quanxing       1-0 August 1st
Guangzhou Apollo       1-1 Qingdao Yizhong Hainiu


Division 1B

                 T  W  D  L Gf Ga Pts
 1. Tianjin Teda         22 11 11  0 42 20  44 [Promoted]
 2. Liaoning Tianlun       22 12  5  5 47 21  41 [Promoted]
------------------------------------------------------------
 3. Chongqing Hongyan      22  9  5  8 31 30  32 [2 2 0 0 3 0 6]
 4. Jiangsu Jiajia        22 10  2 10 24 23  32 [2 0 0 2 0 3 0]
 5. Guangdong Hongyuan      22  8  6  8 31 32  30
 6. Xiamen Yuanhua        22  6 10  6 19 24  28 [2 1 0 1 1 1 3]
 7. Shanghai Pudong       22  8  4 10 20 27  28 [2 1 0 1 1 1 3]
 8. Chengdu Wuniu        22  6  9  7 21 27  27
 9. Yunan Hongta         22  7  5 10 26 31  26 [2 1 1 0 4 3 4]
10. Shaanxi Guoli        22  6  8  8 33 32  26 [2 0 1 1 3 4 1]
------------------------------------------------------------
11. Henan Jianye         22  5 10  7 23 31  25 [Relegated]
12. Shanghai Hangxing      22  3  7 12 20 39  16 [Relegated]


Round 1 [Mar 21]
Chongqing Hongyan       3-4 Tianjin Teda
Shaanxi Guoli         4-3 Guangdong Hongyuan
Chengdu Wuniu         1-1 Henan Jianye
Jiangsu Jiajia        2-0 Shanghai Hangxing
Shanghai Pudong        1-0 Yunnan Hongta
Xiamen Yuanhua        1-1 Liaoning Tianlun

Round 2 [Mar 28]
Tianjin Teda         3-0 Shaanxi Guoli
Chongqing Hongyan       1-1 Chengdu Wuniu
Guangdong Hongyuan      1-0 Jiangsu Jiajia
Henan Jianye         1-0 Shanghai Pudong
Shanghai Hangxing       0-2 Liaoning Tianlun
Yunnan Hongta         0-0 Xiamen Yuanhua

Round 3 [Apr 4]
Chengdu Wuniu         0-0 Tianjin Teda
Jiangsu Jiajia        2-1 Shaanxi Guoli
Shanghai Pudong        0-1 Chongqing Hongyan
Liaoning Tianlun       0-0 Guangdong Hongyuan
Xiamen Yuanhua        1-1 Henan Jianye
Yunnan Hongta         2-0 Shanghai Hangxing

Round 4 [Apr 11]
Tianjin Teda         1-0 Jiangsu Jiajia
Chengdu Wuniu         1-1 Shanghai Pudong
Shaanxi Guoli         1-1 Liaoning Tianlun
Chongqing Hongyan       1-0 Xiamen Yuanhua
Guangdong Hongyuan      2-1 Yunnan Hongta
Shanghai Hangxing       1-1 Henan Jianye

Round 5 [Apr 18]
Shanghai Pudong        0-1 Tianjin Teda
Jiangsu Jiajia        1-0 Liaoning Tianlun
Xiamen Yuanhua        2-0 Chengdu Wuniu
Shaanxi Guoli         1-1 Yunnan Hongta
Chongqing Hongyan       4-0 Shanghai Hangxing
Guangdong Hongyuan      2-0 Henan Jianye

Round 6 [Apr 25]
Liaoning Tianlun       1-1 Tianjin Teda
Shanghai Pudong        1-0 Xiamen Yuanhua
Yunnan Hongta         3-1 Jiangsu Jiajia
Chengdu Wuniu         0-0 Shanghai Hangxing
Henan Jianye         1-3 Shaanxi Guoli
Guangdong Hongyuan      1-3 Chongqing Hongyan

Round 7 [May 2]
Tianjin Teda         0-0 Xiamen Yuanhua
Liaoning Tianlun       1-0 Yunnan Hongta
Shanghai Hangxing       3-0 Shanghai Pudong
Jiangsu Jiajia        4-0 Henan Jianye
Guangdong Hongyuan      2-3 Chengdu Wuniu
Shaanxi Guoli         0-0 Chongqing Hongyan

Round 8 [May 9]
Tianjin Teda         6-2 Yunnan Hongta
Xiamen Yuanhua        2-1 Shanghai Hangxing
Henan Jianye         0-1 Liaoning Tianlun
Shanghai Pudong        1-2 Guangdong Hongyuan
Chongqing Hongyan       2-0 Jiangsu Jiajia
Chengdu Wuniu         1-0 Shaanxi Guoli

Round 9 [May 16]
Shanghai Hangxing       3-4 Tianjin Teda
Yunnan Hongta         1-1 Henan Jianye
Guangdong Hongyuan      3-2 Xiamen Yuanhua
Liaoning Tianlun       3-2 Chongqing Hongyan
Shaanxi Guoli         3-1 Shanghai Pudong
Jiangsu Jiajia        1-0 Chengdu Wuniu

Round 10 [May 30]
Henan Jianye         1-1 Tianjin Teda
Shanghai Hangxing       0-1 Guangdong Hongyuan
Yunnan Hongta         1-0 Chongqing Hongyan
Xiamen Yuanhua        1-0 Shaanxi Guoli
Liaoning Tianlun       8-0 Chengdu Wuniu
Jiangsu Jiajia        1-0 Shanghai Pudong

Round 11 [Jun 6]
Tianjin Teda         2-2 Guangdong Hongyuan
Chongqing Hongyan       0-0 Henan Jianye
Shaanxi Guoli         0-0 Shanghai Hangxing
Chengdu Wuniu         2-0 Yunnan Hongta
Xiamen Yuanhua        1-1 Jiangsu Jiajia
Shanghai Pudong        0-0 Liaoning Tianlun

Round 12 [Jul 25]
Tianjin Teda         4-1 Chongqing Hongyan
Guangdong Hongyuan      3-1 Shaanxi Guoli
Henan Jianye         1-1 Chengdu Wuniu
Shanghai Hangxing       1-2 Jiangsu Jiajia
Yunnan Hongta         1-2 Shanghai Pudong
Liaoning Tianlun       4-0 Xiamen Yuanhua

Round 13 [Aug 1]
Shaanxi Guoli         1-1 Tianjin Teda
Chengdu Wuniu         0-1 Chongqing Hongyan
Jiangsu Jiajia        2-0 Guangdong Hongyuan
Shanghai Pudong        2-1 Henan Jianye
Liaoning Tianlun       6-1 Shanghai Hangxing
Xiamen Yuanhua        3-1 Yunnan Hongta

Round 14 [Aug 8]
Tianjin Teda         1-0 Chengdu Wuniu
Shaanxi Guoli         1-0 Jiangsu Jiajia
Chongqing Hongyan       1-1 Shanghai Pudong
Guangdong Hongyuan      0-1 Liaoning Tianlun
Henan Jianye         1-1 Xiamen Yuanhua
Shanghai Hangxing       1-1 Yunnan Hongta

Round 15 [Aug 15]
Jiangsu Jiajia        1-1 Tianjin Teda
Shanghai Pudong        2-0 Chengdu Wuniu
Liaoning Tianlun       4-2 Shaanxi Guoli
Xiamen Yuanhua        2-1 Chongqing Hongyan
Yunnan Hongta         1-0 Guangdong Hongyuan
Henan Jianye         1-3 Shanghai Hangxing

Round 16 [Aug 22]
Tianjin Teda         1-0 Shanghai Pudong
Liaoning Tianlun       1-0 Jiangsu Jiajia
Chengdu Wuniu         0-0 Xiamen Yuanhua
Yunnan Hongta         3-2 Shaanxi Guoli
Shanghai Hangxing       1-1 Chongqing Hongyan
Henan Jianye         2-2 Guangdong Hongyuan

Round 17 [Sep 5]
Tianjin Teda         2-1 Liaoning Tianlun
Xiamen Yuanhua        1-0 Shanghai Pudong
Jiangsu Jiajia        2-1 Yunnan Hongta
Shanghai Hangxing       1-0 Chengdu Wuniu
Shaanxi Guoli         0-0 Henan Jianye
Chongqing Hongyan       2-3 Guangdong Hongyuan

Round 18 [Sep 12]
Xiamen Yuanhua        0-0 Tianjin Teda
Yunnan Hongta         2-1 Liaoning Tianlun
Shanghai Pudong        2-1 Shanghai Hangxing
Henan Jianye         2-0 Jiangsu Jiajia
Chengdu Wuniu         1-1 Guangdong Hongyuan
Chongqing Hongyan       3-2 Shaanxi Guoli

Round 19 [Sep 19]
Yunnan Hongta         1-1 Tianjin Teda
Shanghai Hangxing       0-0 Xiamen Yuanhua
Liaoning Tianlun       3-1 Henan Jianye
Guangdong Hongyuan      1-2 Shanghai Pudong
Jiangsu Jiajia        0-1 Chongqing Hongyan
Shaanxi Guoli         1-1 Chengdu Wuniu

Round 20 [Oct 3]
Tianjin Teda         2-2 Shanghai Hangxing
Henan Jianye         3-0 Yunnan Hongta
Xiamen Yuanhua        1-1 Guangdong Hongyuan
Chongqing Hongyan       2-1 Liaoning Tianlun
Shanghai Pudong        1-1 Shaanxi Guoli
Chengdu Wuniu         4-1 Jiangsu Jiajia

Round 21 [Oct 10]
Tianjin Teda         5-0 Henan Jianye
Guangdong Hongyuan      2-0 Shanghai Hangxing
Chongqing Hongyan       0-4 Yunnan Hongta
Shaanxi Guoli         5-1 Xiamen Yuanhua
Chengdu Wuniu         4-2 Liaoning Tianlun
Shanghai Pudong        2-1 Jiangsu Jiajia

Round 22 [Oct 17]
Guangdong Hongyuan      1-1 Tianjin Teda
Henan Jianye         2-1 Chongqing Hongyan
Shanghai Hangxing       1-4 Shaanxi Guoli
Yunnan Hongta         0-1 Chengdu Wuniu
Jiangsu Jiajia        2-0 Xiamen Yuanhua
Liaoning Tianlun       5-1 Shanghai Pudong


Division 2

1st Round 

Qualified Teams:

North East Group:
  Dalian Railways Yiteng
  Liaoning Chuangyi
  Harbin Lan'ge

North Group:     
  Beijing Kuanli
  Beijing Sports Institute Huabang
  Hebei Donggou

East Group:     
  Qingdao Hailifeng
  Anhui Lepusheng
  Shanghai Baoshan Steelworks

South Group:   
  Guangzhou Baiyunshan
  Army Chaoneng
  Hubei Duorenduo

Final Round (Kunming 16-30/9)

Harbin Lan'ge, Shanghai Baoshan Steelworks, Hubei Duorenduo excluded as 
insufficient players passed fitness test 

Group A
 1.Qingdao Hailifeng
 2.Anhui Lepusheng
 3.Beijing Sports Institute Huabang

Group B
 1.Beijing Kuanli
 2.Liaoning Chuangyi
 3.Army Chaoneng (eliminated)

Group C
 1.Guangzhou Baiyunshan
 2.Dalian Railways Yiteng
 3.Hebei Donggou

Quarterfinals (two legs)
Beijing Kuanli     bt Hebei Donggou
Dalian Railways Yiteng bt Liaoning Chuangyi
Guangzhou Baiyunshan  bt Beijing Sports Institute Huabang
Qingdao Hailifeng   bt Anhui Lepusheng

Semifinals (two legs)
Guangzhou Baiyunshan  bt Qingdao Hailifeng
Beijing Kuanli     bt Dalian Railways Yiteng

Final
Guangzhou Baiyunshan  bt Beijing Kuanli

Guangzhou Baiyunshan and Beijing Kuanli promoted to Jia B


1997

1999

list of champions

list of final tables 1951-89

list of cup finals


About this document

Thanks to Tom Lewis for data on Division 2

Prepared and maintained by Ye Chen for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Ye Chen (yechen@21cn.com)
Last updated: 16 Jul 2003

(C) Copyright Ye Chen and RSSSF 1999/2003
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.