Russia 2022 - Sixth Level Nizhniy Novgorod Region

BOGORODSK DISTRICT CHAMPIONSHIP 2022
------------------------------------

Round 1
[May 7]
Spartak-2 B 2-6 Orion   
Novinki   4-1 Kamenki  
[May 8]
Burevestnik 5-1 Ushakovo  
Alioshkovo 7-1 Kudma   
Beriozovka 1-5 Kol. Kirova

Round 2
[May 14]
Ushakovo  0-7 Novinki  
Alioshkovo 2-1 Kamenki  
Spartak-2 B 3-1 Beriozovka 
[May 15]
Kudma    0-5 Orion   
Kol. Kirova 1-0 Burevestnik

Round 3
[May 21]
Burevestnik 3-2 Spartak-2 B
Ushakovo  0-0 Alioshkovo 
Kamenki   8-3 Kudma   
[May 22]
Orion    4-1 Beriozovka 
Novinki   0-5 Kol. Kirova

Round 4
[May 28]
Ushakovo  2-6 Kamenki  
Spartak-2 B 0-3 Novinki  
[May 29]
Orion    0-4 Burevestnik
Kudma    3-3 Beriozovka 
[Jun 26]
Alioshkovo 4-4 Kol. Kirova

Round 5
[Jun 4]
Alioshkovo 2-3 Spartak-2 B
Kamenki   1-3 Kol. Kirova
Beriozovka 1-3 Burevestnik
[Jun 5]
Novinki   3-4 Orion   
[Jun 6]
Kudma    3-2 Ushakovo  

Round 6
[Jun 11]
Kamenki   5-1 Spartak-2 B
Burevestnik 5-1 Kudma   
[Jun 12]
Orion    1-2 Alioshkovo 
Beriozovka 3-8 Novinki  
Ushakovo  2-9 Kol. Kirova

Round 7
[Jun 18]
Novinki   1-4 Burevestnik
[Jun 19]
Alioshkovo 3-2 Beriozovka 
Kamenki   1-1 Orion   
Kol. Kirova 8-1 Kudma   
[Jun 29]
Spartak-2 B 2-3 Ushakovo  

Round 8
[Jul 2]
Beriozovka 1-1 Kamenki  
Novinki   6-0 Kudma   
[Jul 3]
Spartak-2 B 2-8 Kol. Kirova
Orion    0-7 Ushakovo  
Alioshkovo 2-1 Burevestnik

Round 9
[Jul 9]
Kudma    3-7 Spartak-2 B
Beriozovka 2-1 Ushakovo  
Kol. Kirova 3-0 Orion   
Alioshkovo 3-1 Novinki  
[Jul 10]
Kamenki   1-2 Burevestnik

Round 10
[Jul 23]
Novinki   2-4 Ushakovo  
Kamenki   2-4 Alioshkovo 
Beriozovka 2-2 Spartak-2 B
[Jul 24]
Orion    3-0 Kudma   
[Sep 4]
Burevestnik 1-6 Kol. Kirova

Round 11
[Jul 30]
Beriozovka 3-3 Orion   
Alioshkovo 2-2 Ushakovo  
[Jul 31]
Kol. Kirova 5-1 Novinki  
Kamenki   6-1 Kudma   
[Aug 1]
Spartak-2 B 3-4 Burevestnik

Round 12
[Aug 6]
Burevestnik 3-1 Novinki  
[Aug 7]
Orion    2-12 Kamenki  
Kudma    4-13 Kol. Kirova
Beriozovka 1-7 Alioshkovo 
[Aug 8]
Ushakovo  5-4 Spartak-2 B

Round 13
[Aug 13]
Ushakovo  3-0 Kudma   
[Aug 14]
Burevestnik 1-3 Beriozovka 
Kol. Kirova 8-2 Kamenki  
Spartak-2 B 0-3 Alioshkovo 
[Sep 4]
Orion    3-17 Novinki  

Round 14
[Aug 20]
Kudma    0-3 Burevestnik
Spartak-2 B 8-3 Kamenki  
[Aug 21]
Kol. Kirova 7-2 Ushakovo  
Alioshkovo 14-2 Orion   
Novinki   0-0 Beriozovka 

Round 15
[Aug 27]
Beriozovka 3-0 Kudma   
[Aug 28]
Novinki   2-2 Spartak-2 B
Kol. Kirova 2-0 Alioshkovo 
[Sep 4]
Kamenki   4-1 Ushakovo  
[Oct 1]
Burevestnik 3-0 Orion   

Round 16
[Sep 10]
Kudma    0-3 Novinki  
Orion    3-4 Ushakovo  
[Sep 11]
Kamenki   6-1 Beriozovka 
Spartak-2 B 2-9 Kol. Kirova
Burevestnik 2-6 Alioshkovo 

Round 17
[Sep 16]
Spartak-2 B 3-0 Kudma   
Kol. Kirova 3-0 Orion   
[Sep 18]
Burevestnik 3-0 Kamenki  
Ushakovo  0-4 Beriozovka 
Novinki   0-7 Alioshkovo 

Round 18
[Jul 16]
Orion    3-6 Spartak-2 B
[Sep 24]
Kudma    0-3 Alioshkovo 
Ushakovo  2-1 Burevestnik
[Oct 1]
Kol. Kirova 8-1 Beriozovka 
[Oct 2]
Kamenki   2-0 Novinki  

Final Table:

 1.Kolkhoz Kirova Teriayevo 18 17 1 0 107-24 52 Champions
 2.FC Alioshkovo       18 13 3 2 71-25 42 
 3.FC Burevestnik      18 12 0 6 48-31 36 
 4.FC Kamenki        18  8 2 8 62-47 26 
 5.FC Novinki        18  7 2 9 59-46 23 [1 0 1 9-4 3]
 6.FC Ushakovo        18  7 2 9 41-61 23 [1 0 1 4-9 3]
 7.Spartak-2 Bogorodsk    18  6 2 10 52-65 20 
 8.Orion Bogorodsk      18  5 2 11 40-85 17 
 9.FC Beriozovka       18  4 5 9 33-58 17 
10.FC Kudma         18  1 1 16 20-91  4 

Top scorers:

1.Ilya Lobanov (Alioshkovo) 29
2.Said Broyan (Kol.Kirova)  22
3.Sergei Maidanov (Orion)  21
4.Ivan Severyanov (Kamenki) 18
5.Dmitriy Pestov (Kamenki)  17


BOGORODSK DISTRICT CUP 2022
---------------------------

Quarterfinals

[Oct 8]
FC BUREVESTNIK    5-0 FC Ushakovo
K. KIROVA Teriayevo +/- Orion Bogorodsk
[Oct 9]
FC Beriozovka    -/+ FC KAMENKI
Spartak-2 Bogorodsk -/+ FC ALIOSHKOVO

Semifinals [Oct 16]

K. KIROVA Teriayevo 7-0 FC Kamenki
FC ALIOSHKOVO    4-0 FC Burevestnik

Final [Oct 23]

KOLKHOZ KIROVA Teriayevo 3-2 FC Alioshkovo
 [T.Tokçaryýew-3 - A.Buinov-2]BOR TOWN CHAMPIONSHIP 2022
--------------------------

Round 1 [Jun 1]
Spartak Sch 0-3 Tempo    
Medved    1-0 MNITEK   

Round 2
[Jun 6]
Tempo    2-1 MNITEK   
[Jun 7]
Avtozavodets 1-4 Medved   

Round 3
[Jun 14]
Avtozavodets 1-5 MNITEK   
[Jul 21]
Medved    3-0 Spartak Sch 

Round 4 [Jun 22]
Spartak Sch 9-0 Avtozavodets
Tempo    2-2 Medved   

Round 5
[Jun 27]
Tempo    3-0 Avtozavodets
[Jun 29]
MNITEK    4-2 Spartak Sch 

Round 6
[Jul 5]
Tempo    4-4 Spartak Sch 
[Jul 6]
MNITEK    4-3 Medved   

Round 7 [Jul 13]
Avtozavodets 2-4 Medved   
MNITEK    2-3 Tempo    

Round 8
[Jul 18]
Spartak Sch 3-0 Medved   
[Jul 20]
MNITEK    4-0 Avtozavodets

Round 9
[Jul 25]
Avtozavodets 0-3 Spartak Sch 
[Jul 27]
Tempo    3-1 Medved   

Round 10
[Aug 3]
MNITEK    7-5 Spartak Sch 
[Aug 4]
Tempo    3-0 Avtozavodets

Round 11
[Aug 8]
MNITEK    4-2 Medved   
[Aug 10]
Tempo    3-2 Spartak Sch 

Round 12
[Jul 1]
Avtozavodets 0-3 Medved   
[Aug 15]
MNITEK    0-3 Tempo    

Round 13
[Jul 1]
Avtozavodets 0-3 MNITEK   
[Aug 17]
Spartak Sch 4-1 Medved   

Round 14
[Jul 1]
Avtozavodets 0-3 Tempo    
[Aug 31]
MNITEK    1-3 Spartak Sch 

Round 15
[Jul 1]
Avtozavodets 0-3 Spartak Sch 
[Aug 24]
Medved    8-1 Tempo    

Final Table:

1.Tempo Bor        12  9 2 1 33-20 29 Champions (second consecutive title)
2.MNITEK Nizhniy Novgorod 12  7 0 5 35-25 21 
3.Spartak School Bor    12  6 1 5 38-26 19 
4.Medved Bor        12  6 1 5 32-24 19 
5.Avtozavodets N.Novgorod 12  0 0 12  4-47  0 

Top scorers:

1.Roman Ivanov (Tempo)    10
2.Daniil Dadayan (MNITEK)   9
3.Alexander Shamakov (MNITEK) 8
4.Nikolai Mikhailov (Medved)  7
 Nikolai Smirnov (Spartak S) 7


M.TARBEYEV BOR TOWN CUP 2022
----------------------------

Semifinals

[Sep 7]
TEMPO Bor     6-1 Medved Bor
 [S.Kozlov-2, L.Kuchin-2, R.Ivanov, D.Davydov - A.Golovanov]
[Sep 14]
MNITEK N.Novgorod 5-1 Spartak School Bor
 [A.Shamakov-2, N.Voyevodin, S.Yevstratenko, A.Mokeyev - A.Mesiatsev]

Final [Sep 21]

Tempo Bor 1-4 MNITEK Nizhniy Novgorod
 [S.Kozlov - A.Shamakov-2, R.Fomichov, S.Tiamo]DALNEE KONSTANTINOVO DISTRICT CHAMPIONSHIP 2022
-----------------------------------------------

Round 1
[May 22]
Arsenal D.Kon 5-4 Atlas Vad  
Nizhegorodets 9-1 Rumiantsevo 
Energy D.Kon 11-0 Bogoyavlenie 
[May 24]
Sura     8-1 Phoenix   
[May 27]
Tepelevo   3-6 Alliance   

Round 2
[May 29]
Atlas Vad   5-2 Sura     
Phoenix    1-2 Tepelevo   
Bogoyavlenie 1-5 Alliance   
[May 31]
Rumiantsevo  0-18 Arsenal D.Kon
[Jun 3]
Energy D.Kon 0-2 Nizhegorodets

Round 3
[Jun 5]
Arsenal D.Kon 4-5 Energy D.Kon 
Nizhegorodets 9-1 Bogoyavlenie 
Sura     15-1 Rumiantsevo 
[Jun 7]
Tepelevo   2-14 Atlas Vad  
[Jun 10]
Alliance   2-3 Phoenix   

Round 4
[Jun 12]
Atlas Vad  16-0 Alliance   
Bogoyavlenie 1-4 Phoenix   
Rumiantsevo  6-9 Tepelevo   
[Jun 14]
Energy D.Kon 4-4 Sura     
[Jun 17]
Nizhegorodets 0-4 Arsenal D.Kon

Round 5
[Jun 19]
Arsenal D.Ko 17-0 Bogoyavlenie 
Sura     0-2 Nizhegorodets
Tepelevo   1-5 Energy D.Kon 
[Jun 21]
Alliance   1-1 Rumiantsevo 
[Jun 24]
Phoenix    2-7 Atlas Vad  

Round 6
[Jun 26]
Atlas Vad  13-2 Bogoyavlenie 
Energy D.Kon 6-3 Alliance   
Rumiantsevo  1-15 Phoenix   
[Jun 28]
Nizhegorodet 18-1 Tepelevo   
[Jul 1]
Arsenal D.Ko 11-1 Sura     

Round 7
[Jul 3]
Tepelevo   0-23 Arsenal D.Kon
Alliance   1-6 Nizhegorodets
Sura     7-2 Bogoyavlenie 
[Jul 5]
Phoenix    3-6 Energy D.Kon 
[Jul 8]
Atlas Vad   3-0 Rumiantsevo 

Round 8
[Jul 10]
Nizhegorodets 3-0 Phoenix   
Energy D.Kon 4-5 Atlas Vad  
Bogoyavlenie 3-0 Rumiantsevo 
[Jul 12]
Arsenal D.Kon 5-2 Alliance   
[Jul 15]
Sura     6-0 Tepelevo   

Round 9
[Jul 17]
Phoenix    1-13 Arsenal D.Kon
Alliance   3-7 Sura     
Tepelevo   1-16 Bogoyavlenie 
[Jul 19]
Atlas Vad   4-0 Nizhegorodets
[Jul 22]
Rumiantsevo  0-7 Energy D.Kon 

Final Table:

 1.Arsenal D.Konstantinovo-5  9  8 0 1 100-13 24 Champions
 2.FC Nizhegorodets      9  8 0 1 49- 8 24 
 3.Atlas Vad          9  7 0 2 68-17 21 
 4.Energy D.Konstantinovo   9  6 1 2 41-22 19 
 5.Sura Surovatikha      9  5 1 3 50-29 16 
 6.Phoenix Sarlei       9  3 0 6 30-40  9 
 7.Alliance D.Konstantinovo  9  2 1 6 23-48  7 
 8.FC Bogoyavlenie       9  2 0 7 17-67  6 
 9.FC Tepelevo         9  2 0 7 19-89  6 
10.FC Rumiantsevo       9  0 1 8 10-74  1 


DALNEE KONSTANTINOVO DISTRICT CUP 2022
--------------------------------------

Semifinals [Aug 7]

ARSENAL D.Konstantinovo-5 3-0 Sura Surovatikha
FC NIZHEGORODETS      3-2 Energy D.Konstantinovo

Final [Aug 21]

Arsenal Dalnee Konstantinovo-5 1-2 FC NIZHEGORODETSDZERZHINSK CITY CHAMPIONSHIP 2022
---------------------------------

Round 1
[Jun 15]
TTT     1-4 Megatakt  
[Jun 22]
SSOR Salute 6-2 Äxmädullin 

Round 2
[Jun 29]
Megatakt  5-1 Äxmädullin 
[Aug 17]
TTT     2-8 Rhythm   

Round 3
[Jul 1]
Rhythm   9-2 SSOR Salute
[Jul 4]
TTT     4-2 Äxmädullin 

Round 4
[Jul 20]
Megatakt  5-1 SSOR Salute
[Aug 24]
Rhythm   6-1 Äxmädullin 

Round 5
[Jul 26]
Rhythm   4-3 Megatakt  
[Jul 27]
TTT    13-0 SSOR Salute

Round 6
[Jun 20]
SSOR Salute 3-7 TTT    
[Jul 22]
Rhythm   8-0 Äxmädullin 

Round 7
[Aug 3]
Megatakt  10-1 Äxmädullin 
[Aug 4]
Rhythm   4-2 TTT    

Round 8
[Aug 31]
Megatakt  2-0 SSOR Salute
[Sep 2]
Äxmädullin 2-2 TTT    

Round 9
[Sep 7]
SSOR Salute 1-14 Rhythm   
[Sep 8]
TTT     2-2 Megatakt  

Round 10
[Oct 5]
Äxmädullin 3-2 SSOR Salute
[Nov 9]
Megatakt  0-3 Rhythm   

Round 11
[Sep 14]
Äxmädullin 3-6 Rhythm   
[Sep 15]
Megatakt  5-3 SSOR Salute

Round 12
[Sep 21]
TTT     1-7 Rhythm   
[Sep 23]
Äxmädullin 2-2 SSOR Salute

Round 13
[Jul 13]
TTT     4-5 Megatakt  
[Sep 28]
SSOR Salute 3-8 Rhythm   

Round 14
[Aug 10]
Megatakt  5-1 Äxmädullin 
[Sep 30]
TTT     5-2 SSOR Salute

Round 15
[Jul 29]
TTT     4-0 Äxmädullin 
[Nov 6]
Rhythm   3-0 Megatakt  

Final Table: 

1.Rhythm Volodarsk     12 12 0 0 80-18 36 Champions (5th consecutive title)
2.Megatakt         12  8 1 3 46-24 25 
3.TTT           12  5 2 5 47-39 17 
4.Danila Äxmädullin's Era 12  1 2 9 18-60  5 
5.SSOR Salute       12  1 1 10 25-75  4 

Top scorers:

1.Mikhail Sorochkin (Rhythm) 24
2.Nikolai Akhremenko (TTT)  14
 Viktor Kalinin (Megatakt)  14
4.Yegor Remizov (Rhythm)   10


DZERZHINSK CITY CUP 2022
------------------------

Group Stage

Group A

[May 20]
SSOR Salute 0-7 Äxmädullin 
[May 25]
Rhythm   4-0 SSOR Salute
[Jun 1]
Rhythm   4-1 Äxmädullin 

Table:

1.Rhythm Volodarsk     2 0 0 8- 1 6
2.Danila Äxmädullin's Era 1 0 1 8- 4 3
-----------------------------------------
3.SSOR Salute       0 0 2 0-11 0

Group B

[May 23]
Megatakt 6-2 SS Khimik
[May 30]
Megatakt 2-0 TTT   
[Jun 2]
TTT    5-0 SS Khimik

Table:

1.Megatakt         2 0 0 8- 2 6
2.TTT           1 0 1 5- 2 3
-----------------------------------------
3.SS Khimik        0 0 2 2-11 0


Semifinals [Jun 6]

RHYTHM Volodarsk 2-1 TTT
 [A.Voronin 51, A.Baturin 87 - A.Kuznetsov 67]
Megatakt     2-4 D.ÄXMÄDULLIN'S ERA
 [G.Fedotov 44, A.Surov 87 - V.Ladygin 50, P.Averyanov 84, A.Sidorov 88 pen, M.Musorin 90]

Final [Jun 13]

RHYTHM Volodarsk 9-2 D.Äxmädullin's Era
 [A.Sheliakov 18, 40, V.Ladygin (DAE) 23 og, G.Minayev 25, N.Borisov 45, 
  N.Zaitsev 72, A.Baturin 76, K.Smirnov 84, 89 - A.Sidorov 42 pen, 64]KNIAGININO DISTRICT CHAMPIONSHIP 2022
-------------------------------------

Round 1
[May 17]
Fortuna   6-0 KSS 
[May 19]
Legion    1-0 NNSUEE 
Trixaive   4-0 Professional

Round 2
[May 24]
NNSUEE    1-3 Trixaive  
[May 26]
Professional 3-2 Legion 
[Aug 9]
KSS     3-0 Meteor 

Round 3
[May 31]
Fortuna   1-1 Professional
[Jun 2]
Trixaive   4-2 KSS     
Meteor    2-7 NNSUEE   

Round 4
[Jun 7]
Professional 2-0 Meteor   
[Jun 9]
Legion    4-1 KSS     
NNSUEE    4-1 Fortuna   

Round 5
[Jun 14]
Meteor    0-3 Trixaive  
[Jun 16]
Fortuna   1-4 Legion   
KSS     1-4 Professional

Round 6
[Jun 21]
NNSUEE    1-2 Professional
[Jun 23]
Legion    3-3 Meteor   
Trixaive   6-3 Fortuna   

Round 7
[Jun 28]
Trixaive   0-5 Legion   
[Jun 30]
Fortuna   5-1 Meteor   
NNSUEE    4-2 KSS     

Round 8
[Jul 5]
Meteor    0-5 Professional
[Jul 7]
Legion    8-0 Fortuna   
KSS     3-0 Trixaive  

Round 9
[Jul 12]
Professional 1-2 KSS     
[Jul 14]
Meteor    0-5 Trixaive  
Fortuna   4-1 NNSUEE   

Round 10
[Jul 19]
Professional 3-2 Fortuna   
[Jul 21]
Legion    5-1 KSS     
NNSUEE    0-3 Meteor   

Round 11
[Jul 26]
Trixaive   3-2 Fortuna   
[Jul 28]
Meteor    2-11 Legion   
KSS     3-8 NNSUEE   

Round 12
[Aug 2]
NNSUEE    1-6 Trixaive  
[Aug 4]
Legion    2-1 Professional
Meteor    2-3 KSS     

Round 13
[Aug 9]
Professional 3-0 NNSUEE   
[Aug 11]
Trixaive   0-3 Legion   
KSS     4-3 Fortuna   

Round 14
[Aug 16]
Fortuna   2-1 Meteor   
[Aug 18]
Legion    3-0 NNSUEE   
Trixaive   0-3 Professional

Final Table:

1.Legion Kniaginino   12 10 1 1 51-12 31 Champions
2.Professional Perevoz 12  8 1 3 28-15 25 
3.Trixaive Lyskovo   12  8 0 4 34-23 24 
4.KSS Kniaginino    12  5 0 7 25-41 15 
5.Fortuna Kholiazino  12  4 1 7 30-36 13 
6.NNSUEE Kniaginino   12  4 0 8 27-33 12 
7.Meteor Kniaginino   12  1 1 10 14-49  4 

NB: KSS = Kniaginino Secondary School
  NNSUEE = Nizhniy Novgorod State University of Engineering and Economics

Top scorers:

1.D.Deputatov (Legion)   11
2.V.Bogolepov (Legion)   10
 D.Kozlov (Fortuna)    10
4.A.Kulichenkov (Legion)  9
 A.Polovinkin (Trixaive)  9


KNIAGININO DISTRICT CUP 2022
----------------------------

Group A

[Aug 23]
Fortuna 5-3 Meteor 
[Aug 25]
Legion 5-2 Fortuna
[Sep 1]
Legion 5-0 Meteor 

1.Legion Kniaginino  2 0 0 10- 2 6
2.Fortuna Kholiazino 1 0 1  7- 8 3
-------------------------------------
3.Meteor Kniaginino  0 0 2  3-10 0

Group B

[Aug 25]
Professional 2-1 KSS     
[Aug 30]
KSS     7-2 NNSUEE   
[Sep 6]
Professional 1-2 NNSUEE   

1.KSS Kniaginino    1 0 1 8-4 3
2.Professional Perevoz 1 0 1 3-3 3
-------------------------------------
3.NNSUEE Kniaginino   1 0 1 4-8 3

Semifinals

[Sep 13]
KSS Kniaginino   2-3 FORTUNA Kholiazino
[Sep 14]
LEGION Kniaginino 3-3 Professional Perevoz [pen 4-2]

Final [Sep 22]

FORTUNA Kholiazino 4-0 Legion KniagininoSAROV TOWN CHAMPIONSHIP 2022
----------------------------

LEAGUE I

Round 1
[Jun 6]
Avantgarde 3-3 Start   
[Jun 7]
Burevestnik 0-0 Vympel   
[Jun 9]
Terem    3-4 Icarus Sch 

Round 2
[Jun 14]
Vympel   2-6 Avantgarde 
[Jun 15]
Terem    3-5 Start   
[Jun 16]
Icarus Sch 1-1 Burevestnik

Round 3
[Jun 21]
Avantgarde 4-2 Icarus Sch 
[Jun 22]
Burevestnik 4-0 Terem   
Start    4-1 Vympel   

Round 4
[Jun 28]
Avantgarde 1-1 Burevestnik
[Jun 29]
Vympel   0-1 Terem   
[Jun 30]
Start    4-0 Icarus Sch 

Round 5
[Jul 4]
Burevestnik 0-3 Start   
[Jul 5]
Icarus Sch 7-0 Vympel   
[Jul 6]
Terem    2-1 Avantgarde 

Round 6
[Jul 11]
Avantgarde 3-4 Start   
[Jul 13]
Terem    1-0 Icarus Sch 
[Jul 14]
Burevestnik 3-0 Vympel   

Round 7
[Jul 19]
Vympel   1-4 Avantgarde 
[Jul 20]
Terem    1-1 Start   
[Jul 22]
Icarus Sch 1-2 Burevestnik

Round 8
[Jul 26]
Burevestnik 1-5 Terem   
Start    4-0 Vympel   
[Jul 28]
Avantgarde 4-1 Icarus Sch 

Round 9
[Aug 2]
Vympel   1-6 Terem   
Start    1-7 Icarus Sch 
[Aug 3]
Avantgarde 3-1 Burevestnik

Round 10
[Aug 9]
Terem    0-1 Avantgarde 
[Aug 12]
Burevestnik 4-1 Start   
Icarus Sch 7-3 Vympel   

Round 11
[Aug 16]
Terem    4-0 Icarus Sch 
[Aug 17]
Burevestnik 6-1 Vympel   
[Aug 18]
Avantgarde 2-4 Start   

Round 12
[Aug 22]
Icarus Sch 1-0 Burevestnik
Vympel   0-3 Avantgarde 
[Aug 24]
Terem    1-0 Start   

Round 13
[Aug 29]
Start    7-0 Vympel   
[Aug 31]
Burevestnik 4-2 Terem   
[Sep 1]
Avantgarde 4-4 Icarus Sch 

Round 14
[Sep 6]
Vympel   2-3 Terem   
[Sep 7]
Avantgarde 1-2 Burevestnik
[Sep 8]
Start    4-0 Icarus Sch 

Round 15
[Sep 13]
Terem    4-2 Avantgarde 
[Sep 15]
Icarus Sch 2-2 Vympel   
[Sep 16]
Burevestnik 0-0 Start   

Final Table:

1.Start      15  9 3 3 45-25 30 Champions
2.Terem      15  9 1 5 36-26 28 
3.Burevestnik   15  7 4 4 29-20 25 
4.Avantgarde    15  7 3 5 42-31 24 
5.Icarus School  15  5 3 7 37-37 18 
6.Vympel      15  0 2 13 13-63  2 

Top scorers:

Ilya Griazniov (Icarus Sch) 12
Piotr Katenkov (Avantgarde) 12
Artiom Malyshev (Terem)   12


LEAGUE II

Round 1
[Jun 7]
Sokol   0-4 Arsenal  
[Jun 8]
Chaika   4-1 Vostok  
Consar   0-2 Diveyevo W

Round 2
[Jun 14]
Arsenal  1-6 Chaika  
[Jun 15]
Sokol   0-3 Diveyevo W
[Jun 17]
Vostok   1-3 Consar  

Round 3
[Jun 20]
Vostok   1-4 Diveyevo W
[Jun 23]
Consar   3-2 Arsenal  
Chaika   4-0 Sokol   

Round 4
[Jun 27]
Diveyevo W 1-3 Arsenal  
[Jun 29]
Vostok   6-1 Sokol   
[Jun 30]
Consar   0-0 Chaika  

Round 5
[Jul 7]
Chaika   6-2 Diveyevo W
Arsenal  1-4 Vostok  
[Jul 8]
Sokol   2-1 Consar  

Round 6
[Jul 12]
Sokol   0-5 Arsenal  
[Jul 15]
Chaika   6-1 Vostok  
Consar   0-1 Diveyevo W

Round 7
[Jul 19]
Sokol   1-0 Diveyevo W
[Jul 20]
Arsenal  0-5 Chaika  
[Jul 21]
Vostok   1-2 Consar  

Round 8
[Jul 25]
Vostok   2-2 Diveyevo W
[Jul 27]
Consar   2-1 Arsenal  
[Jul 29]
Chaika   4-0 Sokol   

Round 9
[Aug 1]
Diveyevo W 2-2 Arsenal  
[Aug 4]
Consar   1-5 Chaika  
[Aug 5]
Vostok   1-1 Sokol   

Round 10
[Aug 10]
Arsenal  2-3 Vostok  
Chaika   4-0 Diveyevo W
[Aug 11]
Sokol   0-1 Consar  

Round 11
[Aug 15]
Chaika   7-2 Vostok  
[Aug 16]
Sokol   0-3 Arsenal  
[Aug 19]
Consar   0-0 Diveyevo W

Round 12
[Aug 23]
Vostok   0-3 Consar  
[Aug 25]
Arsenal  2-5 Chaika  
[Aug 26]
Sokol   3-7 Diveyevo W

Round 13
[Aug 30]
Vostok   1-6 Diveyevo W
[Aug 31]
Consar   1-0 Arsenal  
[Sep 2]
Chaika   4-2 Sokol   

Round 14
[Sep 5]
Diveyevo W 5-3 Arsenal  
[Sep 6]
Vostok   3-3 Sokol   
[Sep 9]
Consar   1-2 Chaika  

Round 15
[Sep 12]
Arsenal  0-9 Vostok  
[Sep 13]
Sokol   1-2 Consar  
[Sep 14]
Chaika   6-0 Diveyevo W

Final Table:

1.Chaika      15 14 1 0 68-13 43 Champions
2.Consar      15  8 2 5 20-18 26 
3.Diveyevo Water  15  7 3 5 35-32 24 
4.Vostok      15  4 3 8 35-44 15 
5.Arsenal     15  4 1 10 29-46 13 
6.Sokol      15  2 2 11 14-48  8 
 
Top scorers:

1.Viacheslav Feoktistov (Chaika) 24
2.Boris Tugushev (Chaika)     13
3.Ruslan Rubtsov (Arsenal)    12


SAROV TOWN CUP 2022
-------------------

First Round

[Sep 19]
CONSAR     1-0 Arsenal
[Sep 20]
Vympel     2-3 DIVEYEVO WATER
[Sep 21]
ICARUS SCHOOL 6-0 Sokol
[Sep 22]
CHAIKA     +/- Vostok

Quarterfinals

[Sep 26]
AVANTGARDE   7-2 Consar
[Sep 27]
START     3-1 Diveyevo Water
[Sep 28]
Burevestnik  2-4 ICARUS SCHOOL
[Sep 29]
TEREM     3-2 Chaika

Semifinals

[Oct 3]
AVANTGARDE   2-1 Icarus School
 [M.Kabanov 29, D.Sobolev 60 - S.Peshekhonov 81]
[Oct 4]
TEREM     0-0 Start     [pen 3-1]

Final [Oct 8]

Avantgarde 1-2 TEREM
 [M.Gorelov 6 - V.Fedotov 61, 71]SERGACH DISTRICT CHAMPIONSHIP 2022
----------------------------------

Round 1 [May 17]
CYC    2-4 Veterans 
Locomotive 1-3 Tornado  

Round 2 [May 19]
School #3 1-1 Veterans 
CYC    0-4 FC Pilna 

Round 3 [May 24]
Locomotive 6-2 CYC    
FC Pilna  0-1 Tornado  

Round 4 [May 26]
School #3 1-3 FC Pilna 
Tornado  3-0 CYC    

Round 5
[May 31]
FC Pilna  2-0 Veterans 
[Jun 29]
Locomotive 3-2 School #3 

Round 6 [Jun 7]
Tornado  1-2 School #3 
Locomotive 4-3 Veterans 

Round 7 [Jun 9]
CYC    3-2 Veterans 
Locomotive 2-0 FC Pilna 

Round 8 [Jun 14]
CYC    0-2 FC Pilna 
Locomotive 2-1 Tornado  

Round 9 [Jun 16]
School #3 0-3 Veterans 
Locomotive 3-1 CYC    

Round 10 [Jun 21]
School #3 3-0 FC Pilna 
Veterans  1-0 Tornado  

Round 11 [Jun 23]
Locomotive 5-1 School #3 
Tornado  4-0 FC Pilna 

Round 12 [Jun 28]
School #3 10-1 CYC    
FC Pilna  0-1 Veterans 

Round 13 [Jun 30]
Tornado  5-0 CYC    
Locomotive 3-3 Veterans 

Round 14 [Jul 1]
School #3 7-2 CYC    
Veterans  0-3 Tornado  

Round 15 [Jul 5]
Tornado  2-2 School #3 
Locomotive 2-2 FC Pilna 

Final Table:

1.Locomotive Sergach  10  7 2 1 31-18 23 Champions
2.Tornado Pilna     10  6 1 3 23- 8 19 
3.Veterans Sergach   10  4 2 4 18-18 14 [1 1 0 4-1 4]
4.School #3 Sergach   10  4 2 4 29-21 14 [0 1 1 1-4 1]
5.FC Pilna       10  4 1 5 13-14 13 
6.CYC Sergach      10  1 0 9 11-46  3 

NB: CYC = Children & Youth Center


SERGACH DISTRICT CUP 2022
-------------------------

Round 1
[Jul 29]
Locomotive 2-3 Maximum  
[Aug 5]
Tornado  3-0 Veterans 

Round 2 [Aug 2]
Maximum  2-3 Tornado  
School #3 0-3 Veterans 

Round 3 [Aug 3]
Locomotive 2-1 Veterans 
Tornado  3-0 School #3 

Round 4 [Aug 8]
Locomotive 3-0 School #3 
Veterans  3-0 Maximum  

Round 5
[Aug 5]
School #3 0-3 Maximum  
[Aug 10]
Locomotive 0-0 Tornado  

Table:

1.Tornado Pilna     4  3 1 0  9- 2 10 
2.Locomotive Sergach   4  2 1 1  7- 4  7 
3.Veterans Sergach    4  2 0 2  7- 5  6 [3-0]
4.Maximum Sergach    4  2 0 2  8- 8  6 [0-3]
-----------------------------------------------
5.School #3 Sergach   4  0 0 4  0-12  0 


Semifinals [Aug 11]

Tornado Pilna    1-2 MAXIMUM Sergach
Locomotive Sergach 1-1 VETERANS Sergach [pen 4-5]

Final [Aug 12]

MAXIMUM Sergach 4-3 Veterans Sergach


2021/22 (1st to 3rd level).

2022 (4th and 5th level).

2022 (6th level overview).

2022/23 (1st to 3rd level).

list of champions.

list of final tables.

list of cup winners.


About this document

Prepared and maintained by Theodore Dreiman for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Theodore Dreiman
Last updated: 19 Mar 2023

(C) Copyright Theodore Dreiman and RSSSF 2023
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.