Belarus - Record International Players

 • Appearances for Belarus National Team
 • Goalscoring for Belarus National Team

 • Last match included: Belarus-Kosovo, 19 Jun 2023
  

  Appearances for Belarus National Team

   
  Name              First/Last   Caps Goals  Name in Belarussian Transcription
  Alexandr KULCHIY        1996-2012   102   5   Alyaksandr Kulchy
  Sergei GURENKO         1994-2006    80   3   Syarhei Hurenka
  Aleksandr HLEB        * 2001-2019    80   6   Alyaksandr Hleb
  Sergei OMELYUNCHUK       2002-2011    74   1   Syarhei Amelyanchuk
  Sergei KORNILENKO       * 2003-2016    78   17   Syarhei Karnilanka
  Timofey KALACHEV       * 2004-2016    76   10   Tsimafei Kalachou
  Aleksandr MARTINOVICH     * 2009-2020    75   2 
  Sergei KISLYAK        * 2009-2021    74   9
  Sergei SHTANIUK         1995-2007    71   3   Syarhei Shtanyuk
  Stanislav DRAGUN       * 2011-2020    68   11
  Igor SHITOV          * 2009-2019    66   1
  Maksim ROMASHCHENKO       1998-2008    64   20   Maksim Ramashchanka
  Igor STASEVICH        * 2007-2021    63   5
  Yuriy ZHEVNOV         * 2003-2015    58   0   Yury Zhaunou
  Valentin BELKEVICH       1992-2005    56   10   Valyantsin Byalkevich
  Anton PYTSILA         * 2008-2019    56   6
  Denis POLYAKOV        * 2010-2023    55   1
  Maksim BORDACHEV       * 2009-2021    53   3
  Yegor FILIPENKO        * 2007-2017    52   1
  Vitaly KUTUZOV        * 2002-2011    52   13   Vital Kutuzau  
  Andrei OSTROVSKIY        1994-2005    52   1   Andrei Astrouski
  Vitali RODIONOV        * 2007-2017    48   10
  Vyacheslav HLEB        * 2004-2011    45   12   Vyachaslau Hleb
  Dmitry VERKHOVTSOV      * 2008-2014    44   3
  Ivan MAEVSKI         * 2015-2021    42   0
  Vladimir KORYTKO       * 2002-2012    40   3   Uladizmir Karytska 
  Alexandr KHATSKEVICH      1993-2005    38   4   Alyaksandr Khatskevich  
  Sergei KRIVETS        * 2009-2016    38   5 
  Syarhey PALITSEVICH      * 2014-2023    38   1
  Vitaly BULYGA          2003-2008    37   8   Vital Bulyha 
  Andrei LAVRIK          1997-2005    37   1   Andrei Lauryk 
  Pavel NEKHAYCHUK       * 2011-2020    37   4
  Denis KOVBA           2002-2006    36   1   Dzyanis Kouba 
  Yan TIGOREV          * 2005-2014    35   1
  Erik YAKHIMOVICH        1993-2001    34   0   Erik Yakhimovich
  Sergey BALANOVICH       * 2012-2018    33   2
  Uladislaw KLIMOVICH      * 2017-2023    33   1
  Maksim VOLODKO        * 2014-2021    33   2
  Gennadiy TUMILOVICH       1998-2004    32   0   Henadz Tumilovich 
  Yewhen YABLONSKI       * 2019-2023    32   3
  Aleksandr YUREVICH      * 2006-2011    32   0
  Alexandr LUKHVICH        1996-2003    31   0   Alyaksandr Lukhvich 
  Maksim SKAVYSH        * 2013-2021    31   4
  Sergei YASKOVICH        1994-2005    31   0   Syarhei Yaskovich
  Max EBONG           * 2019-2023    30   4
  Dzyanis LAPTSEW        * 2015-2021    30   0
  Renan BRESSAN         * 2012-2018    29   3 
  Petr KACHURO          1994-2002    29   5   Pyotr Kachura  
  Vladimir MAKOVSKIY       1995-2006    28   4   Uladzimir Makouski
  Michail GORDEICHUK      * 2013-2019    26   4 
  Vasiliy KHOMUTOVSKIY      2001-2008    26   0   Vasil Khamutouski 
  Radislav ORLOVSKIY       1992-2000    26   2   Radzislau Arlouski
  Pavel SAVITSKIY        * 2014-2023    26   7
  Valeriy SHANTALOSOV       1992-2002    26   0   Valery Shantalosau 
  Sergei VEREMKO        * 2008-2014    26   0   Syarhei Veremka 
  Ivan BACHAR          * 2019-2023    25   2
  Vasiliy BARANOV         1995-2001    25   3   Vasil Baranau
  Artiom BYKOV         * 2014-2023    25   1
  Sergei GERASIMETS        1992-1999    25   7   Syarhei Herasimets 
  Mikhail SIVAKOV        * 2010-2019    25   1
  Roman VASILYUK         2000-2008    24   10   Raman Vasilyuk 
  Sergey CHERNIK        * 2013-2021    23   0
  Vladimir SHUNEIKO        2000-2003    23   1   Uladzimir Shuneika 
  Igor TARLOVSKIY         1999-2005    22   1   Ihar Tarlouski  
  Alyaksandr HUTOR       * 2013-2021    21   0
  Mikalay SIGNEVICH       * 2014-2021    21   1
  Yuri KOVALEV         * 2017-2023    20   0
  Vital LISAKOVICH       * 2019-2021    20   5
  Kiryl PYACHENIN        * 2019-2023    20   0
  Oleg VERETILO         * 2011-2019    20   0 
  Roman YUZAPCHUK        * 2020-2023    20   1
  Vyacheslav GERASHCHENKO     1997-2000    19   0   Vyachaslau Herashchanka
  Andrey HARBUNOV        * 2015-2019    19   0
  Andrei SATSUNKEVICH       1993-1998    18   0   Andrei Satsunkevich
  Mikita KORZUN         * 2016-2021    17   0
  Leonid KOVEL         * 2004-2011    17   3
  Sergei SOSNOVSKY       * 2009-2011    17   0
  Alexandr CHAIKA         1995-2000    16   0   Alyaksandr Chaika 
  Pavel PLASKONNY        * 2006-2012    16   1
  Vitaliy TRUBILO        * 2011-2014    16   0 
  Yury KENDISH         * 2016-2021    15   2
  Syarhey MATVEICHYK      * 2014-2020    15   0
  Myroslav ROMASHCHENKO      1994-1998    15   1   Miraslau Ramashchanka 
  Anton SAROKA         * 2017-2019    15   7
  Helb SHAWCHENKA        * 2021-2022    15   0
  Pavel SITKO          * 2008-2013    15   2
  Oleg STRAHANOVICH        2006-2008    15   0
  Andrei DOVNAR          1995-1997    14   0   Andrei Dounar 
  Dmitry LENTSEVICH       * 2006-2010    14   0
  Dmitri MOLOSH         * 2006-2011    14   0
  Mikita NAVUMAW        * 2017-2021    14   1
  Edgar OLEKHONOVICH      * 2013-2014    14   1
  Dzmitry PADSTRELAW      * 2020-2022    14   1
  Mikalay ZOLATAW        * 2019-2021    14   0
  Nikolai KASHEVSKIY       2006-2009    13   0
  Aleksandr PAVLOV       * 2008-2013    13   0
  Artem RADKOV         * 2006-2013    13   0
  Nikolai RYNDYUK         1997-2001    13   3   Mikalai Ryndzyuk 
  Alexandr TAIKOV         1992-1996    13   1   Alyaksandr Taikou
  Gennady BLIZNYUK        2004-2009    12   4
  Pavel RODNENOK         1994-1996    12   0   Pavel Radnyonak 
  Alyaksandr SACHYWKA      * 2017-2021    12   1
  Maksim SHVYATSOV       * 2020-2022    12   0
  Valeryi HRAMYKA        * 2019-2022    11   1
  Alexandr KHRAPKOVSKIY      2002-2004    11   0   Alyaksandr Khrapkouski
  Wladzislaw MALKEVICH     * 2022-2023    11   1
  Pavel PAWLYUCHENKA      * 2017-2022    11   0
  Pavel SYADZKO         * 2017-2022    11   1
  Vitaly VOLODENKOV        2001-2006    11   0   Vital Valadzyankou
  Andrei YUSIPETS         1994-1996    11   0   Andrei Yusipets 
  Vladimir ZHURAVEL        1993-1997    11   0   Uladzimir Zhuravel
  Artem KONTSEVOIY        2006-2008    10   0
  Alyaksey RYAS         * 2016-2018    10   1
  Vadim SKRIPCHENKO        1997-2001    10   2   Vadzim Skrypchanka
  Ruslan YUDZYANKOV       * 2021-2022    10   0
  
  * still active
  
  

  Goalscoring for Belarus National Team

  
  Name              First/Last   Goals  Name in Belarussian Transcription
  
  Maksim ROMASHCHENKO       1998-2008   20   Maksim Ramashchanka 
  Sergei KORNILENKO       * 2003-2016   17   Syarhei Karnilanka
  Vitaly KUTUZOV         2002-2011   13   Vital Kutuzau
  Vyacheslav HLEB        * 2004-2011   12   Vyachaslau Hleb
  Stanislav DRAGUN       * 2011-2020   11
  Valentin BELKEVICH       1992-2005   10   Valyantsin Byalkevich 
  Timofey KALACHEV       * 2004-2016   10   Tsimafei Kalachou 
  Vitali RODIONOV        * 2007-2017   10
  Roman VASILYUK         2000-2008   10   Raman Vasilyuk  
  Sergei KISLYAK        * 2009-2021    9
  Vitaly BULYGA          2003-2008    8   Vital Bulyha   
  Sergei GERASIMETS        1992-1999    7   Syarhei Herasimets 
  Anton SAROKA         * 2017-2019    7
  Pavel SAVITSKIY        * 2014-2023    7
  Aleksandr HLEB        * 2001-2019    6   Alyaksandr Hleb
  Anton PYTSILA         * 2008-2019    6
  Petr KACHURO          1994-2002    5   Pyotr Kachura 
  Sergei KRIVETS        * 2009-2016    5 
  Alexandr KULCHIY        1996-2012    5   Alyaksandr Kulchy
  Vital LISAKOVICH       * 2019-2021    5
  Igor STASEVICH        * 2007-2021    5
  
  * still active
  
  

  About this document

  With thanks to Mike Dryomin and http://www.belarusfootball.com

  Prepared and maintained by Roberto Mamrud for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

  Author: Roberto Mamrud (roberto.mamrud@gmail.com)
  Last updated: 13 Jul 2023

  (C) Copyright Roberto Mamrud and RSSSF 2002/23
  You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.